מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 140: שורה 140:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* '''מעסיק של עובדים פלסטינים''' חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת מדור תשלומים. למידע נוסף ראו :[[תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים]].
+
* '''מעסיק של עובדים פלסטינים''' חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :[[תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים]].
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  

גרסה מ־21:01, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

החל מיום 01.12.2017 שכר המינימום לעובדי בניין הוא 5,600 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 30.76 ש"ח לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בהתאם לסעיף 16 לצו ההרחבה, החל מיום 01.12.2017 שכר המינימום לעובדי בניין הוא 5,600 ש"ח לחודש למשרה מלאה .
 • משרה מלאה של עובדי בניין הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שכר המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 30.76 ש"ח (5,600:182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד.
 • עובד בניין במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
הערת עריכה
האם ערך שעת המינימום נכון? הרי ההסכם הקיבוצי של שנת 2018 לא הורחב, לכן לכרואה שבוע העבודה של חלק מהעובדים עומד על 41 שעות שבועיות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
שימו לב
ערך זה מתמקד בשכר המינימום של עובדי בניין. למידע אודות שכר המינימום של עובדי שיפוצים בענף הבנייה ראו חדש:שכר מינימום לעובד שיפוצים בענף הבנייה, ולמידע אודות שכר המינימום של מנהלי עבודה ראו: חדש:שכר מינימום למנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים
.

מי זכאי?

כל עובד באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של העובד, עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
  • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל
  • מניין שלוש השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף)
דוגמה
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב 01.01.2009, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3
.
הערת עריכה
האם הדוגמה נכונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
 • כשעובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, עליו להציג בפני המעסיק אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לדרגתו ולטבלת השכר המפורטת בהמשך.
  • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.
הערת עריכה
איך מתקדמים מעבר לדרגה 3
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:11, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

שכר המינימום לעובד בניין החל מיום 01.12.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד בניין החל מיום 01.12.2017, בהתאם לדרגה של העובד:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,600 ש"ח 30.76 ש"ח
2 5,700 ש"ח 31.31 ש"ח
3 5,800 ש"ח 31.86 ש"ח
4 6,100 ש"ח 33.51 ש"ח
5 6,500 ש"ח 35.71 ש"ח
6 6,800 ש"ח 37.36 ש"ח
7 7,100 ש"ח 39.01 ש"ח
8 7,500 ש"ח 41.20 ש"ח

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בדרגה 1 בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,800 ש"ח (5,600:2)
.
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 4,000 ש"ח (30.76X 130)
.

גובה שכר המינימום בעבר

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 12.10.2016 ועד ליום 30.11.2017.2017

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,200 ש"ח 28.57 ש"ח
2 5,400 ש"ח 29.67 ש"ח
3 5,700 ש"ח 31.31 ש"ח
4 6,000 ש"ח 32.96 ש"ח
5 6,300 ש"ח 34.61 ש"ח
6 6,600 ש"ח 36.26 ש"ח
7 7,050 ש"ח 38.73 ש"ח
8 7,250 ש"ח 39.83 ש"ח

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 12.10.2015 ועד ליום 11.10.2016

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,100 ש"ח 28.02 ש"ח
2 5,300 ש"ח 29.12 ש"ח
3 5,600 ש"ח 30.76 ש"ח
4 5,900 ש"ח 32.41 ש"ח
5 6,200 ש"ח 34.06 ש"ח
6 6,500 ש"ח 35.71 ש"ח
7 6,800 ש"ח 37.36 ש"ח
8 7,000 ש"ח 38.46 ש"ח
הערת עריכה
האם זה נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:51, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו,לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום לדוגמה: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

 • סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, קובע כי מעסיק חייב להציג מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי החוק במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. לפרטים על הליך הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • במקרה של הפרה, ניתן גם להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

פסקי דין

חקיקה ונהלים