הקדמה:

החל מיום 12.10.2017 שכר המינימום לעובדי שיפוצים בענף הבנייה הוא 5,400 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 29.67 ש"ח לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה


עובדי שיפוצים בענף הבנייה זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בהתאם לסעיף 61 לצו ההרחבה, החל מה 12.10.2017 שכר המינימום לעובדי שיפוצים בענף הבנייה הוא 5,400 ש"ח לחודש למשרה מלאה .
 • משרה מלאה של עובדי בניין הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שער המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 29.67 ש"ח (5,400:182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה.
 • עובד שיפוצים במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן,בהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
הערת עריכה
האם ערךשעת המינימום נכון? הרי ההסכם הקיבוצי של שנת 2018 לא הורחב, לכן לכרואה שבוע העבודה של חלק מהעובדים עומד על 41 שעות שבועיות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
שימו לב
ערך זה מתמקד בשכר המינימום של עובדים שיפוצים בענף הבנייה. למידע אודות שכר המינימום של עובדי בניין ראו חדש:שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי), ולמידע אודות שכר המינימום של מנהלי עבודה ראו: חדש:שכר מינימום למנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים

.

מי זכאי?

כל עובד באתר בנייה המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות הוא אוטומטי על פי הוותק בענף הבנייה ,בהתאם לפרק הזמן המפורט להלן:
  • הקידום מדרגה 1 לדרגה 2 הוא אחרי 3 שנים.
 • הקידום מדרגה 2 לדרגה 3 הוא אחרי 3 שנים.
  • הקידום מדרגה 3 לדרגה 4 הוא אחרי שנתיים.
  • הקידום מדרגה 4 לדרגה 5 הוא אחרי שנתיים.
  • . הקידום מדרגה 5 לדרגה 6 הוא אחרי שנתיים.
 • כשעובד שיפוצים בעל ותק ענפי קודם, מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, עליו להציג בפני המעסיק אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לדרגתו ולטבלת השכר המפורטת בהמשך.
  • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.
הערת עריכה
האם הקידום הוא לפי שנות הותק בענף כולל שירות בצה"ל?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:11, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

שכר המינימום לעובד שיפוצים החל מיום 12.10.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד שיפוצים בענף הבנייה החל מיום 12.10.2017, בהתאם לדרגה של העובד:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,400 ש"ח 29.67 ש"ח
2 5,750 ש"ח 31.59 ש"ח
3 5,960 ש"ח 32.74 ש"ח
4 6,270 ש"ח 34.45 ש"ח
5 6,590 ש"ח 36.20 ש"ח
6 7,210ש"ח 39.61 ש"ח
 • תוספת הכשרה- כל עובד שיפוצים שנשלח על ידי המעסיק להכשרה מקצועית במוסד מוכר וקיבלת אישור על כך שסיים את ההכשרה בהצלחה, ,יהיה זכאי בנוסף על השכר המצוין למעלה ל"תוספת הכשרה" בשיעור של 5% מגובה השכר המגיע לו. תוספת ההכשרה היא חלק משכרו, הקובע של העובד לשם חישוב זכויותיו וחובותיו לרבת הפרשות לפיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בדרגה 1 בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,700 ש"ח (5,400:2)

.

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי בדרגה 1 העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 3,857 ש"ח (29.67X 130)

.

גובה שכר המינימום בעבר

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 12.10.2016 ועד ליום 11.10.2017

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,200 ש"ח 28.57 ש"ח
2 5,610 ש"ח 30.82 ש"ח
3 5,810 ש"ח 31.92 ש"ח
4 6,120 ש"ח 33.62 ש"ח
5 6,430 ש"ח 35.32ש"ח
6 7,030 ש"ח 36.62 ש"ח

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 12.10.2015 ועד ליום 11.10.2016

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,100 ש"ח 28.02 ש"ח
2 5,500 ש"ח 30.21 ש"ח
3 5,700 ש"ח 31.31 ש"ח
4 6,000 ש"ח 32.96 ש"ח
5 6,300 ש"ח 34.61 ש"ח
6 6,900 ש"ח 37.91 ש"ח

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג| אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
הערת עריכה
האם תוספת הכשרה הנה חלק משכר המינימום , ?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:07, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

 • סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, קובע כי מעסיק חייב להציג מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי החוק במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה. לפרטים על הליך הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • במקרה של הפרה, ניתן גם להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

פסקי דין

חקיקה ונהלים

[[[קטגוריה:עובדים בשכר נמוך]]