שורה 44: שורה 44:
 
* [https://www.acri.org.il/he/5519 מגיע לך שכר שווה] באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל
 
* [https://www.acri.org.il/he/5519 מגיע לך שכר שווה] באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
  

גרסה מ־08:33, 9 באוקטובר 2018

הקדמה:

עובדות ועובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע נוסף ראו שכר שווה לעובד ולעובדת באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדות ועובדים המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

  • החובה לשוויון חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
    • גמול אחר - כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, וגם אם אינם שכר עבודה.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדות והעובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.

חשוב לדעת

  • המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות