מ (תיקון קישורים שבורים)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(30 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
+
| מידע = עובדות ועובדים שמועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
| ממשל = למידע נוסף ראו סעיפים 3-2 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm#Seif2 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד]
+
| ממשל = למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/labor-wage אתר זרוע העבודה]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
|
 
|
שורה 13: שורה 13:
 
{{ראו גם |[[שוויון הזדמנויות בעבודה]] | [[שכר העבודה ומרכיביו]] | [[קבלה לעבודה]] | [[תעסוקה וזכויות עובדים]]}}
 
{{ראו גם |[[שוויון הזדמנויות בעבודה]] | [[שכר העבודה ומרכיביו]] | [[קבלה לעבודה]] | [[תעסוקה וזכויות עובדים]]}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
עובדים המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, '''זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה''', עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.
+
עובדות ועובדים שמועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה.
* החובה לשוויון חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
+
* הזכאות היא לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.
 +
**"עבודה שווה בעיקרה": עבודה שהעיקר של התפקיד- החלק החשוב בו - שווה.
 +
** "עבודה שוות ערך": עבודה שלא שווה לעבודה אחרת אך בעלת משקל שווה לעבודה אחרת, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות שנדרשים לביצוע העבודה ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהן מבוצעת העבודה.
 +
* החובה לשוויון חלה גם על כל גמול אחר שמעסיק נותן לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
 +
** גמול אחר: כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין וגם אם אינם שכר עבודה.
 +
* המעסיק רשאי לשלם לעובדים שכר בשיעורים שונים אם הוכיח כי יש נסיבות שונות שמתחייבות מאופייה או ממהותה של העבודה, כולל תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או המיקום הגיאוגרפי של מקום העבודה.
 +
*אסור למעסיק לקבוע שכר שונה לעובד ולעובדת שמבצעים את אותה עבודה, גם אם העובדת ביקשה לעצמה במהלך המשא ומתן שכר נמוך יותר מהשכר שדרש העובד לאותה משרה. למידע נוסף ראו [[שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה|פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה]].
 +
* בתביעה לפי חוק שכר שווה נדרש רק להוכיח שיש פער בשכר בין עובדת לעובד שמבצעים אותה עבודה (או עבודה שווה בעיקרה או שוות ערך) ושהמעסיק לא הצליח להוכיח כי קיימת הצדקה עניינית לפער זה לפי סעיף 6(א) לחוק.
 +
*הוכחת תביעה מכוח חוק שכר שווה אינה מזכה בהכרח, באופן אוטומטי, את העובדת בפיצוי ללא הוכחת נזק מכח [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]]. עם זאת, כשמוכח שיש פער משמעותי בשכר בין עובדת לעובד בניגוד לחוק שכר שווה, המעסיק יידרש להוכיח כי לא היה קשר סיבתי בין מינה של העובדת לבין פערי השכר, מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. למידע נוסף ראו [[כשקיים פער משמעותי בשכר בין עובדת ועובד בניגוד לחוק שכר שווה, יעבור נטל ההוכחה למעסיק בתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה| פסק הדין של בית המשפט העליון]].
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* כלל ציבור העובדים.
+
* כלל ציבור העובדות והעובדים.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. במידה וישנה הפרה של הזכות ניתן לתבוע את המעסיק.  
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 +
* במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.
 +
 
 +
==פרסום דוחות על פערי השכר בין גברים לנשים==
 +
*ביום 25.08.2020, התקבל תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, ולפיו על  מעסיק  שמעסיק למעלה מ- 518 עובדים חלה  עליו חובה להפיק מדי שנה  2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר.
 +
* המעסיקים נדרשים להפיק את הדוחות (הפנימי והפומבי) עד ליום 01.06.2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח. (2021).
 +
* בדו" הפנימי יפרט המעסיק את  השכר הממוצע של עובדיו בפילוח העובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים ויפרט  את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 +
*  בהתבסס על הדוח הפנימי:
 +
** המעסיק ימסור לכל אחד מהעובדים פעם בשנה מידע על הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים.
 +
** המעסיק יפרסם פעם בשנה דוח לציבור (כולל באתר האינטרנט של המעסיק אם יש). הדוח יכלול, בין היתר, את  פערי השכר הממוצע של העובדים שמועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שלא מאפשר זיהוי של עובדים.
 +
* למידע נוסף ראו [[חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים]].
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* '''גמול אחר'''- כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכול אף אם אינם שכר עבודה.
+
* המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים שמועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.
 +
 
 +
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 +
{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#ארגוני סיוע}}
 +
=== גורמי ממשל ===
 +
{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#גורמי ממשל}}
  
== פסקי דין ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== פסקי דין ===
 
* [[שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה]]
 
* [[שכר שווה לעובד ולעובדת עבור עבודה שווה]]
 +
* [[כשקיים פער משמעותי בשכר בין עובדת ועובד בניגוד לחוק שכר שווה, יעבור נטל ההוכחה למעסיק בתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה]]
 
* [[הומוסקסואלים לא יופלו בתנאי העבודה]]
 
* [[הומוסקסואלים לא יופלו בתנאי העבודה]]
 
* [[נשים לא יופלו בשכרן רק בשל היותן נשים]]
 
* [[נשים לא יופלו בשכרן רק בשל היותן נשים]]
* [[גברים הורים זכאים לתוספות שכר הניתנות לאמהות במידה ובנות זוגן אינן נהנות מההטבה ההורית ]]
+
* [[עובדי הוראה אבות זכאים לקיצור שבוע העבודה כמו עובדות הוראה אמהות, אך אינם זכאים לתוספת שכר הניתנת לאמהות]]
* [[מורים-אבות זכאים לאותן תוספות שכר המגיעות למורות-אמהות ]]
 
== ארגוני סיוע ==
 
:{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#ארגוני סיוע}}
 
  
== גורמי ממשל ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
:{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#גורמי ממשל}}
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm חוק שכר שווה לעובדת ולעובד]
  
== חקיקה ונהלים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm#Seif2 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד] - סעיפים 3-2
+
* [https://www.acri.org.il/he/5519 מגיע לך שכר שווה] באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל
:{{הטמעת כותרת|תעסוקה וזכויות עובדים#חקיקה ונהלים}}
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
==Metadata==
* [http://economy.gov.il/Publications/Publications/DocLib/equal-employmeny-opportunity-guide-for-workers.pdf"שוויון הזדמנויות בעבודה- מדריך לעובד ולעובדת"], מאת: טל תמיר, [[נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה]]
+
{{מטא
* [https://issuu.com/zoharnave/docs/rightsbook_hebrew_web/8 שכר שווה לעובדת ולעובד - זכותון לעובדת]  שדולת הנשים בישראל.
+
|סוג ערך = זכויות
* [http://www.yedid.org.il/includes/download_do.php?file_loc=2928 זכותון בנושא זכויות עובדים] של "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
+
|תחום תוכן = תעסוקה וזכויות עובדים
 
+
}}
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
|1=
 
|2=
 
|3=
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:שכר שווה]]
 
[[קטגוריה:שכר שווה]]

גרסה אחרונה מ־09:54, 13 ביולי 2022

הקדמה:

עובדות ועובדים שמועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע רשמי ראו אתר זרוע העבודה


עובדות ועובדים שמועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה.

 • הזכאות היא לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.
  • "עבודה שווה בעיקרה": עבודה שהעיקר של התפקיד- החלק החשוב בו - שווה.
  • "עבודה שוות ערך": עבודה שלא שווה לעבודה אחרת אך בעלת משקל שווה לעבודה אחרת, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות שנדרשים לביצוע העבודה ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהן מבוצעת העבודה.
 • החובה לשוויון חלה גם על כל גמול אחר שמעסיק נותן לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
  • גמול אחר: כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין וגם אם אינם שכר עבודה.
 • המעסיק רשאי לשלם לעובדים שכר בשיעורים שונים אם הוכיח כי יש נסיבות שונות שמתחייבות מאופייה או ממהותה של העבודה, כולל תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או המיקום הגיאוגרפי של מקום העבודה.
 • אסור למעסיק לקבוע שכר שונה לעובד ולעובדת שמבצעים את אותה עבודה, גם אם העובדת ביקשה לעצמה במהלך המשא ומתן שכר נמוך יותר מהשכר שדרש העובד לאותה משרה. למידע נוסף ראו פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה.
 • בתביעה לפי חוק שכר שווה נדרש רק להוכיח שיש פער בשכר בין עובדת לעובד שמבצעים אותה עבודה (או עבודה שווה בעיקרה או שוות ערך) ושהמעסיק לא הצליח להוכיח כי קיימת הצדקה עניינית לפער זה לפי סעיף 6(א) לחוק.
 • הוכחת תביעה מכוח חוק שכר שווה אינה מזכה בהכרח, באופן אוטומטי, את העובדת בפיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. עם זאת, כשמוכח שיש פער משמעותי בשכר בין עובדת לעובד בניגוד לחוק שכר שווה, המעסיק יידרש להוכיח כי לא היה קשר סיבתי בין מינה של העובדת לבין פערי השכר, מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. למידע נוסף ראו פסק הדין של בית המשפט העליון.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדות והעובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.

פרסום דוחות על פערי השכר בין גברים לנשים

 • ביום 25.08.2020, התקבל תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, ולפיו על מעסיק שמעסיק למעלה מ- 518 עובדים חלה עליו חובה להפיק מדי שנה 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר.
 • המעסיקים נדרשים להפיק את הדוחות (הפנימי והפומבי) עד ליום 01.06.2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח. (2021).
 • בדו" הפנימי יפרט המעסיק את השכר הממוצע של עובדיו בפילוח העובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים ויפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 • בהתבסס על הדוח הפנימי:
  • המעסיק ימסור לכל אחד מהעובדים פעם בשנה מידע על הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים.
  • המעסיק יפרסם פעם בשנה דוח לציבור (כולל באתר האינטרנט של המעסיק אם יש). הדוח יכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים שמועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שלא מאפשר זיהוי של עובדים.
 • למידע נוסף ראו חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים.

חשוב לדעת

 • המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים שמועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים