הקדמה:

 • שקמונה - חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה הוקמה ביוני 1961 עפ"י החלטת הממשלה, לפי חלוקת הון מניות: 2/3 ע"י הממשלה ו- 1/3 ע"י עיריית חיפה.
 • מחלקת האכלוס של החברה מטפלת בכל סוגי הבקשות לסיוע בדיור:
  • דירות בשכירות ציבורית ובשכירות חופשית (שד"ח)
  • הלוואות לרכישת דירה חלופית
  • השתתפות בשכר דירה
  • הלוואות להרחבה ולשיפוצים בשכונות שיקום
  • קביעת מועמדים לאכלוס בהוסטלים
  • סיוע לאוכלוסיות מיוחדות: נשים נפגעות אלימות, דרי רחוב, אסירים משתחררים.

פרטים

שיוך:
משרד הבינוי והשיכון ועיריית חיפה
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' הנמל 48 חיפה
טלפון:
04-8672504

נושאים שהחברה עוסקת בהם

גורמי ממשל שהחברה עובדת מולם