מ (כרמל סחף העביר את הדף חדש:תביעה להגדלת מזונות ילדים לשם תביעה להגדלת מזונות ילדים בלי להשאיר הפניה)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(25 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = קטין שנפסקו עבורו [[מזונות ילדים|מזונות]] (בהסכם או בפסק דין), ואשר אינם מספיקים עבורו, יכול להגיש תביעה להגדלת מזונותיו
+
| מידע  = מזונות ילדים ניתנים לשינוי בכל עת, אם קיימות נסיבות המצדיקות זאת
| מידע2 = התביעה עשויה להתקבל אם חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק הגדלת סכום המזונות, או אם הערכאה המוסמכת לא דנה בטובת הקטין טרם פסקה בעניין מזונותיו
+
| מידע2 = תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין באמצעות הבגיר (לרוב ההורה) המקבל את המזונות
| מידע3 = לרוב, התביעה תוגש על ידי הקטין באמצעות ההורה השני
+
| מידע3 = תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
שורה 11: שורה 11:
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 23: שורה 23:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
מזונות ילדים שנקבעו בפסק דין או בהסכם ניתנים תמיד לשינוי, בין אם להגדלת הסכום ובין אם להפחתת הסכום, כתלות בנסיבות.
תביעה להגדלת [[מזונות ילדים|מזונות]] ניתן להגיש כאשר נקבעו מזונות עבור הקטין, בפסק דין או בהסכם שאושר בערכאה המוסמכת, אך הסכום שנקבע אינו מספיק לצרכי הקטין.
+
* תביעה לשינוי סכום המזונות עשויה להתקבל באחד מהמקרים הבאים:
* התביעה עשויה להתקבל במספר מקרים:
+
** אם סכום המזונות שנפסק או אושר בהסכם נפסק מבלי שהערכאה שפסקה או אישרה את ההסכם בחנה את צרכי הקטין באופן ראוי.
** כאשר המזונות נקבעו על פי הסכם בין ההורים - אם הערכאה המוסמכת אישרה את ההסכם בלי שדנה בעניין לגופו ושקלה את טובת הקטין וצרכיו.
+
** אם חל שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי ממועד פסק הדין או אישור ההסכם, שמצדיק שינוי סכום המזונות (להגדלה או להפחתה).
** כאשר המזונות נקבעו על פי פסק דין - אם הערכאה המוסמכת שפסקה את סכום המזונות לא בחנה באופן ענייני את צרכי הקטין בטרם נתנה את החלטתה.
+
{{שימו לב|המידע בערך זה הוא כללי בלבד, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום}}
** במקרה שחל שינוי נסיבות מהותי, אשר לא היה צפוי במועד בו נפסקו המזונות (בין אם נפסקי בהסכם ובין אם בפסק דין), המצדיק הגדלת סכום המזונות.
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* קטין שנפסקו עבורו דמי מזונות אשר אינם מספיקים עבורו.
+
* התביעה תוגש כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה צפוי במועד ההסכם או פסק הדין, ונקבע כי יהיה לא צודק להשאיר את המצב על כנו.
* מכיוון שקטין אינו כשיר משפטית להגיש תביעה בעצמו בבית המשפט, התביעה מוגשת בפועל באמצעות אדם בגיר, בדרך כלל ההורה שמקבל לידיו את תשלומי המזונות.
+
* בנוסף ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות, אם הערכאה שקבעה את המזונות (בפסק דין או באישור הסכם) עשתה זאת מבלי לדון לעומק בצרכי הקטין והמזונות נקבעו ללא קשר לצרכי הקטין.
 +
* תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין, באמצעות ההורה המקבל את תשלומי המזונות.
 +
* תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות.
  
==מתי ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות==
+
==מתי ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות==
=== כאשר ההסכם או פסק הדין לא התחשבו בטובת הקטין ובצרכיו===
+
=== כאשר ההסכם או פסק הדין לא התחשבו בצרכי הקטין===
 
* הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המוסמכת.  
 
* הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המוסמכת.  
* אם בית המשפט שאישר את ההסכם לא קיים דיון אמתי בעניין מזונות הקטין, ואישר את ההסכם באופן פורמלי, יוכל הקטין להגיש תביעה להגדלת מזונות, באמצעות אדם בגיר.
+
* אם הערכאה שאישרה או פסקה לא בחנה באופן ראוי את צרכי הקטין וקבעה או אישרה את סכום המזונות ללא קשר לצרכיו, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות.
* באופן דומה ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות כאשר שאלת המזונות הוכרעה בפסק דין, אך הערכאה השיפוטית לא קיימה דיון אמתי בטובת הקטין ובצרכיו בעת פסיקת סכום המזונות.
 
  
===כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי===
+
===כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי בסכום המזונות===
* אם בית המשפט בחן במהלך הדיון את צרכי הקטין בטרם פסק את סכום המזונות או בטרם אישר את ההסכם, ניתן יהיה להגיש תביעה להגדלת מזונות רק במקרה של '''שינוי נסיבות מהותי'''.
+
* אם הערכאה המוסמכת בחנה את צרכי הקטין לפני פסיקת המזונות או אישור ההסכם, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות אם נקבע שמתקיימים כל התנאים הבאים:
* שינוי נסיבות מהותי מתקיים כאשר צרכי הקטין וההוצאות בגינו גדלו מסיבה כלשהי, אשר לא היתה ידועה בעת מתן פסק הדין.
+
** חל שינוי נסיבות מהותי מהמועד בו נפסקו המזונות או אושר ההסכם.
* בנוסף לדרישת שינוי נסיבות מהותי, צריכים להתקיים שני תנאים נוספים לצורך הגדלת סכום המזונות:
+
** שינוי הנסיבות היה בלתי צפוי במועד פסק הדין או אישור ההסכם.
** על שינוי הנסיבות להיות לא רק מהותי אלא גם בלתי צפוי - כלומר, שינוי שלא ניתן היה לצפות מראש בעת קביעת סכום המזונות.
+
** הותרת סכום המזונות ללא שינוי תהיה לא צודקת בנסיבות.
** על בית המשפט להתרשם כי אי-הגדלת המזונות יגרום לאי-צדק.
+
{{אזהרה|השאלה מתי עשויים להתקיים התנאים לשינוי סכום מזונות תלויה בנסיבות המקרה הספציפי, ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום}}
* יצוין כי שינוי בהוצאות הקטין עקב התבגרותו לא יהווה שינוי נסיבות מהותי.
 
{{דוגמה|
 
דוגמאות לשינוי נסיבות מהותי:
 
* שינוי במצב בריאותי או נפשי של ילד המצריך הוצאות כספיות גבוהות יותר מאלו אשר היו ידועות בעת מתן פסק הדין (למשל: טיפול פסיכולוגי שנדרש לילד עקב בעיות נפשיות).
 
* שינוי לרעה במצבו הכלכלי של ההורה המשמורן.
 
* צמצום זמני השהות של החייב/ת במזונות עם הקטין.
 
* מעבר של ילד לבית ספר אחר הכרוך בעלויות נוספות.}}
 
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* בטרם הגשת התביעה יש להגיש [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|בקשה לישוב סכסוך]].  
 
* בטרם הגשת התביעה יש להגיש [[בקשה ליישוב סכסוך במשפחה|בקשה לישוב סכסוך]].  
 
* אם לא מצליחים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, ניתן להגיש תביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
 
* אם לא מצליחים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, ניתן להגיש תביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
* אם שאלת המזונות נידונה בעבר באופן ענייני על ידי ערכאה משפטית כלשהי (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה) יש להגיש את התביעה להגדלת מזונות לאותה ערכאה.
+
* התביעה תוגש לערכאה שדנה ופסקה בסכום המזונות בעבר, או לערכאה המוסכמת על הצדדים בהתאם להסכם ביניהם. {{שימו לב| לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני עשויה להיות סמכות מקבילה לדון בשאלת המזונות, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה כדאי להגיש את התביעה.}}
* אם קיים הסכם בעניין מזונות קטינים יש לבחון את ההסכם ולבדוק האם יש בו הוראות לגבי ערכאה שיפוטית שתדון בעניין.
+
* על הנתבע או הנתבעת להגיש את כתב ההגנה לתביעה לשינוי סכום המזונות בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.  
* אם השאלה לא נידונה בעבר על ידי ערכאה משפטית או שאין בהסכם הוראות הקובעות להיכן תוגש התביעה, יש להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין שבתחום שיפוטו מצוי מקום המגורים של הילד.
+
* לאחר הגשת כתב ההגנה הערכאה המוסמכת תקבע מועד לדיון במעמד אשר בו יתייצבו הצדדים כדי לדון בעניין.
* לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין [[סמכות לדון בעניינים הנלווים לתביעת גירושין בין יהודים (מרוץ הסמכויות)|סמכות מקבילה]] לדון בשאלת המזונות, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה כדאי להגיש את התביעה.
 
* על הנתבעלהגיש את כתב ההגנה לתביעת הגדלת המזונות בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.  
 
* לאחר הגשת כתב ההגנה בית המשפט/בית הדין יקבע מועד לדיון במעמד אשר בו יתייצבו הצדדים על מנת לדון בעניין.
 
 
* הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.
 
* הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.
  
שורה 71: שורה 61:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בתחום דיני המשפחה, הן עבור [[סיוע משפטי לקטינים בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם משרד המשפטים|קטינים]] והן עבור [[סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום משפחה ומעמד אישי|בגירים]], העומדים בקריטריונים לזכאות.  
 
* משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בתחום דיני המשפחה, הן עבור [[סיוע משפטי לקטינים בתחום משפחה ומעמד אישי מטעם משרד המשפטים|קטינים]] והן עבור [[סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום משפחה ומעמד אישי|בגירים]], העומדים בקריטריונים לזכאות.  
* מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם הגשת תביעה להגדלת מזונות.
+
* מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם הגשת לשינוי סכום מזונות.
<!--
+
== גורמים מסייעים ==
== פסקי דין ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
-->
 
  
== חקיקה ונהלים ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשיט-1959)]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשיט-1959)]
<!--
+
=== הרחבות ופרסומים ===
== הרחבות ופרסומים ==
+
{{הטמעת כותרת|גירושין#הרחבות ופרסומים}}
-->
+
==Metadata==
== תודות ==
 
* {{קרדיט/מרכז רקמן}}
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:משפחה]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = משפחה
 +
}}
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 
[[קטגוריה:הורים בנפרד]]
 
[[קטגוריה:הורים בנפרד]]

גרסה אחרונה מ־13:29, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מזונות ילדים ניתנים לשינוי בכל עת, אם קיימות נסיבות המצדיקות זאת
תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין באמצעות הבגיר (לרוב ההורה) המקבל את המזונות
תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה


מזונות ילדים שנקבעו בפסק דין או בהסכם ניתנים תמיד לשינוי, בין אם להגדלת הסכום ובין אם להפחתת הסכום, כתלות בנסיבות.

 • תביעה לשינוי סכום המזונות עשויה להתקבל באחד מהמקרים הבאים:
  • אם סכום המזונות שנפסק או אושר בהסכם נפסק מבלי שהערכאה שפסקה או אישרה את ההסכם בחנה את צרכי הקטין באופן ראוי.
  • אם חל שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי ממועד פסק הדין או אישור ההסכם, שמצדיק שינוי סכום המזונות (להגדלה או להפחתה).
שימו לב
המידע בערך זה הוא כללי בלבד, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה תוגש כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה צפוי במועד ההסכם או פסק הדין, ונקבע כי יהיה לא צודק להשאיר את המצב על כנו.
 • בנוסף ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות, אם הערכאה שקבעה את המזונות (בפסק דין או באישור הסכם) עשתה זאת מבלי לדון לעומק בצרכי הקטין והמזונות נקבעו ללא קשר לצרכי הקטין.
 • תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין, באמצעות ההורה המקבל את תשלומי המזונות.
 • תביעה להפחתת מזונות מוגשת על ידי ההורה המשלם את המזונות.

מתי ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות

כאשר ההסכם או פסק הדין לא התחשבו בצרכי הקטין

 • הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המוסמכת.
 • אם הערכאה שאישרה או פסקה לא בחנה באופן ראוי את צרכי הקטין וקבעה או אישרה את סכום המזונות ללא קשר לצרכיו, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות.

כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי בסכום המזונות

 • אם הערכאה המוסמכת בחנה את צרכי הקטין לפני פסיקת המזונות או אישור ההסכם, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות אם נקבע שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • חל שינוי נסיבות מהותי מהמועד בו נפסקו המזונות או אושר ההסכם.
  • שינוי הנסיבות היה בלתי צפוי במועד פסק הדין או אישור ההסכם.
  • הותרת סכום המזונות ללא שינוי תהיה לא צודקת בנסיבות.
אזהרה
השאלה מתי עשויים להתקיים התנאים לשינוי סכום מזונות תלויה בנסיבות המקרה הספציפי, ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום

למי ואיך פונים

 • בטרם הגשת התביעה יש להגיש בקשה לישוב סכסוך.
 • אם לא מצליחים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, ניתן להגיש תביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
 • התביעה תוגש לערכאה שדנה ופסקה בסכום המזונות בעבר, או לערכאה המוסכמת על הצדדים בהתאם להסכם ביניהם.
  שימו לב
  לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני עשויה להיות סמכות מקבילה לדון בשאלת המזונות, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה כדאי להגיש את התביעה.
 • על הנתבע או הנתבעת להגיש את כתב ההגנה לתביעה לשינוי סכום המזונות בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.
 • לאחר הגשת כתב ההגנה הערכאה המוסמכת תקבע מועד לדיון במעמד אשר בו יתייצבו הצדדים כדי לדון בעניין.
 • הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

ערעור

 • על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.
 • על פסק דינו של בית הדין הרבני ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

חשוב לדעת

 • משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בתחום דיני המשפחה, הן עבור קטינים והן עבור בגירים, העומדים בקריטריונים לזכאות.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם הגשת לשינוי סכום מזונות.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים