הקדמה:

הורה של קטין חייב במזונותיו כדי צורכי מחייתו
קטין אשר נפסקו עבורו מזונות (בהסכם או בפסק דין), ואשר אינם מספיקים כדי צרכי מחייתו, יכול להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים
לרוב, התביעה תוגש על ידי הקטין באמצעות ההורה השני
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות