הקדמה:

ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להגדיל או להפחית סכום מזונות ילדים, אם חל שינוי נסיבות מהותי שמצדיק זאת
במקרה של תביעה להגדלת סכום המזונות, ניתן להגיש תביעה אם סכום המזונות אינו מספיק עבור הקטין, והערכאה שפסקה או אישרה את ההסכם לא דנה לגופו של עניין
תביעה להגדלת מזונות תוגש על ידי הקטין באמצעות ההורה שמקבל את המזונות, ותביעה להפחתת מזונות תוגש על ידי ההורה המשלם את המזונות
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה


מזונות ילדים שנקבעו בפסק דין או בהסכם ניתנים תמיד לשינוי, בין אם להגדלת הסכום ובין אם להפחתת הסכום, כתלות בנסיבות.

 • תביעה לשינוי סכום המזונות יכולה להתקבל באחד מהמקרים הבאים:
  • אם סכום המזונות שנפסק או אושר בהסכם לא מספיק לצרכי הקטין, והערכאה שפסקה או אישרה את ההסכם לא בחנה את צרכי הקטין באופן ראוי.
  • אם חל שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי ממועד פסק הדין או אישור ההסכם, שמצדיק שינוי סכום המזונות.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה תוגש כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה צפוי במועד ההסכם או פסק הדין, ונקבע כי יהיה לא צודק להשאיר את המצב על כנו.
 • בנוסף ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות אם המזונות אינם מספיקים לצרכי הקטין, והערכאה שקבעה את המזונות (בפסק דין או באישור הסכם) עשתה זאת מבלי לדון לעומק בצרכי הקטין.
 • תביעה להגדלת מזונות מוגשת על ידי הקטין, באמצעות ההורה המקבל את תשלומי המזונות.

מתי ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום מזונות

כאשר ההסכם או פסק הדין לא התחשבו בטובת הקטין ובצרכיו

 • הסכם בדבר מזונות קטינים צריך לקבל את אישור הערכאה המוסמכת.
 • אם המזונות אינם מספיקים לצרכי הקטין והערכאה שאישרה או פסקה לא בחנה באופן ראוי את צרכי הקטין, ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות.

כאשר מתקיים שינוי נסיבות מהותי

 • אם הערכאה המוסמכת בחנה את צרכי הקטין לפני פסיקת המזונות או אישור ההסכם, ניתן להגיש תביעה לשינוי סכום המזונות אם נקבע שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • חל שינוי נסיבות מהותי מהמועד בו נפסקו המזונות או אושר ההסכם.
  • שינוי הנסיבות היה בלתי צפוי במועד פסק הדין או אישור ההסכם.
  • הותרת סכום המזונות ללא שינוי תהיה לא צודקת בנסיבות.
אזהרה
השאלה מתי מתקיימים התנאים לשינוי סכום מזונות תלויה בנסיבות המקרה הספציפי, ויש להתייעץ עם מומחה בתחום

למי ואיך פונים

 • בטרם הגשת התביעה יש להגיש בקשה לישוב סכסוך.
 • אם לא מצליחים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, ניתן להגיש תביעה על פי התנאים והמועדים הקבועים בחוק להסדר התדיינויות במשפחה.
 • התביעה תוגש לערכאה שדנה ופסקה בסכום המזונות בעבר, או לערכאה המוסכמת על הצדדים בהתאם להסכם ביניהם.
  שימו לב
  לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין סמכות מקבילה לדון בשאלת המזונות, ומומלץ להתייעץ עם עורך-דין בשאלה לאיזו ערכאה כדאי להגיש את התביעה.
 • על הנתבע/ת להגיש את כתב ההגנה לתביעת הגדלת המזונות בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.
 • לאחר הגשת כתב ההגנה בית המשפט/בית הדין יקבע מועד לדיון במעמד אשר בו יתייצבו הצדדים כדי לדון בעניין.
 • הדיון יתקיים בדלתיים סגורות.

ערעור

 • על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.
 • על פסק דינו של בית הדין הרבני ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

חשוב לדעת

 • משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בתחום דיני המשפחה, הן עבור קטינים והן עבור בגירים, העומדים בקריטריונים לזכאות.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם הגשת תביעה להגדלת מזונות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות