(בקשה להתנגדות לביצוע תביעה)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(14 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 5: שורה 5:
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
 
| חשוב  = זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
| פיצוי = במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן ולא פחות מ- 100 ש"ח, ובנוסף אגרת פרוטוקול בסך 22 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת)
+
| פיצוי = במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן ולא פחות מ-93 ש"ח, ובנוסף אגרת פרוטוקול בסך 23 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת)
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_entitled_guide מדריך לזוכה באתר רשות האכיפה והגבייה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/claim_for_a_specified_amount_opening_file אתר רשות האכיפה והגבייה]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/list_forms_enforcement4/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20203%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%91.pdf טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203)].
+
| 1 =[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form203.pdf בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203)]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 27: שורה 27:
 
==מהי תביעה על סכום קצוב?==
 
==מהי תביעה על סכום קצוב?==
 
*'''תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:'''
 
*'''תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:'''
:* תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמא: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
+
:* תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמה: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
 
{{דוגמה|התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ש"ח}}
 
{{דוגמה|התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ש"ח}}
 
{{דוגמה| חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים}}
 
{{דוגמה| חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים}}
שורה 33: שורה 33:
 
{{דוגמה|חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם}}
 
{{דוגמה|חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם}}
 
{{דוגמה| אגרת טלוויזיה של רשות השידור}}
 
{{דוגמה| אגרת טלוויזיה של רשות השידור}}
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
+
* כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על-פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
 
* כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.
 
* כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 42: שורה 41:
 
* זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 
* זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 
* ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 
* ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
* אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).
+
* אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על-ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).
====חייב שסרב לקבל את ההתראה====
+
====חייב שסירב לקבל את ההתראה====
* אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא יחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.
+
* אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא ייחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.
  
 
===הגשת בקשה לביצוע התביעה===
 
===הגשת בקשה לביצוע התביעה===
 
* ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו נשלחה ההתראה לנתבע. שליחת ההתראה היא תנאי להגשת התביעה לביצוע.
 
* ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו נשלחה ההתראה לנתבע. שליחת ההתראה היא תנאי להגשת התביעה לביצוע.
* הבקשה תוגש על-גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/list_forms_enforcement4/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20203%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%91.pdf טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203)].
+
* הבקשה תוגש על-גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form203.pdf טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203)].
 
* יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 
* יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 
# כתב תביעה, שבו מפורטות העובדות והטענות המשפטיות הרלוונטיות, שמכוחן עומדת לתובע עילת תביעה כלפי הנתבע.
 
# כתב תביעה, שבו מפורטות העובדות והטענות המשפטיות הרלוונטיות, שמכוחן עומדת לתובע עילת תביעה כלפי הנתבע.
שורה 57: שורה 56:
 
#* אישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה.
 
#* אישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה.
 
# העתק תשובת הנתבע להתראה (אם השיב הנתבע להתראה).
 
# העתק תשובת הנתבע להתראה (אם השיב הנתבע להתראה).
# אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו לצרף יפוי כוח.
+
# אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו לצרף ייפוי כוח.
 
# אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 
# אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 
#* אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
 
#* אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
שורה 66: שורה 65:
 
* ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שהמבקש המציא את האישור הנ"ל על פרטי החייב '''או''' שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר כי פרטי הנתבע (הרשומים בטופס הבקשה) תואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין.
 
* ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שהמבקש המציא את האישור הנ"ל על פרטי החייב '''או''' שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר כי פרטי הנתבע (הרשומים בטופס הבקשה) תואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין.
 
* אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 
* אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
*תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ) בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 (נכון ליוני 2015).
+
*תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן (או מינימום 93 ש"ח), בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת).
 
* ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.
 
* ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.
  
שורה 80: שורה 79:
 
* חייב רשאי להגיש בקשה להתנגדות ביצוע תביעה או חלק ממנה, תוך '''30 יום''' מהמועד בו קיבל את האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
 
* חייב רשאי להגיש בקשה להתנגדות ביצוע תביעה או חלק ממנה, תוך '''30 יום''' מהמועד בו קיבל את האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
 
* ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל.
 
* ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל.
* הבקשה תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/list_forms_enforcement8/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20218-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%20-%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf טופס נלווה לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218)] ובסע' 3 ("התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב"), יש לסמן ב- X את קוד מס' 106 ("בקשת התנגדות לביצוע תביעה").  
+
* הבקשה תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form218.pdf טופס לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218)]. בסעיף 3 ("בקשת התנגדות"), יש לסמן ב- X את קוד מס' 106 ("בקשת התנגדות לביצוע תביעה").  
* במקרה שמבוקשת [[בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל|הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תובענה]], יש לסמן ב-X את קוד מספר 136 (הארכת מועד והתנגדות לביצוע תובענה).
+
* אם מבקשים [[בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל|הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תובענה]], יש לסמן ב-X את בקשה מס' 136 ("בקשה להארכת מועד והתנגדות לתביעה").
 
* לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 
* לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 
** תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה, אם התבקשה הארכת מועד (ניתן לחתום את התצהיר בנוכחות גורם מוסמך בלשכות ההוצאה לפועל בעלות של 48 ש"ח).
 
** תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה, אם התבקשה הארכת מועד (ניתן לחתום את התצהיר בנוכחות גורם מוסמך בלשכות ההוצאה לפועל בעלות של 48 ש"ח).
שורה 89: שורה 88:
 
* הבקשה תוגש ב-4 עותקים.
 
* הבקשה תוגש ב-4 עותקים.
 
* חייב המיוצג על-ידי עורך דין יעביר עותק מבקשתו לזוכה.
 
* חייב המיוצג על-ידי עורך דין יעביר עותק מבקשתו לזוכה.
 +
 +
==בירור מידע ==
 +
* ניתן לברר אם ניתנה החלטה לעיכוב הליכים או החלטה המורה על העברה לבית המשפט בדרכים הבאות:
 +
** באמצעות [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/my_account האיזור האישי] באתר האינטרנט.
 +
** במוקד שירות טלפוני 35592* או 2055000 -073.
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 94: שורה 98:
 
* על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו '''[[ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]'''.
 
* על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו '''[[ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]'''.
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:
:* אם החוב קשור ל[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
+
** אם החוב קשור ל[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
:* אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, לא ניתן לערער ישירות. יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
+
** אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, לא ניתן לערער ישירות. יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
* למידע כללי על אופני הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
+
* למידע כללי על דרכי הערעור בהליכי הוצאה לפועל ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו לעיל).
+
* לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו למעלה).
 
* לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע '''בתוך 30 ימים''' אם ברצונו להמשיך בתביעה:
 
* לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע '''בתוך 30 ימים''' אם ברצונו להמשיך בתביעה:
:* '''אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה''' - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
+
** '''אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה''' - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
:* '''אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים''' - התביעה תימחק.
+
** '''אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים''' - התביעה תימחק.
 
* זוכה רשאי לברר, לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, [[מסירת מידע לזוכה בהוצאה לפועל על קיומו של תיק מזונות נגד החייב|האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל]],  שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.  
 
* זוכה רשאי לברר, לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, [[מסירת מידע לזוכה בהוצאה לפועל על קיומו של תיק מזונות נגד החייב|האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל]],  שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.  
 
<!--
 
<!--
שורה 110: שורה 114:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif148 חוק ההוצאה לפועל] - סעיף 81א1.
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif148 חוק ההוצאה לפועל] - סעיף 81א1.
* [https://knesset.gov.il/laws/data/law/2495/2495_1.pdf חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46 התשע"ה-2015)]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_254.htm#Seif177 תקנות ההוצאה לפועל] - תקנות 109א - 109יא.
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 109א - 109יא.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_257.htm תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968]
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
שורה 126: שורה 132:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[ar:شكوى بخصوص مبلغ محدد في دائرة الإجراء والتنفيذ]]
 
[[ar:شكوى بخصوص مبلغ محدد في دائرة الإجراء والتنفيذ]]

גרסה אחרונה מ־22:04, 19 בינואר 2020

הקדמה:

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח
זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן ולא פחות מ-93 ש"ח, ובנוסף אגרת פרוטוקול בסך 23 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת)
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להגישה קודם לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח ביום הגשתה.

מהי תביעה על סכום קצוב?

 • תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:
 • תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמה: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
דוגמה
התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ש"ח
דוגמה
חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים
 • תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב מכוח עילה בחוק.
דוגמה
חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם
דוגמה
אגרת טלוויזיה של רשות השידור

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על-פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.

למי ואיך פונים

שליחת התראה לנתבע בדואר רשום

 • זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 • ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על-ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).

חייב שסירב לקבל את ההתראה

 • אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא ייחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.

הגשת בקשה לביצוע התביעה

 • ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו נשלחה ההתראה לנתבע. שליחת ההתראה היא תנאי להגשת התביעה לביצוע.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 1. כתב תביעה, שבו מפורטות העובדות והטענות המשפטיות הרלוונטיות, שמכוחן עומדת לתובע עילת תביעה כלפי הנתבע.
 2. ראיה בכתב שעליה נסמכת התביעה (למשל חוזה בכתב או התחייבות בכתב של הנתבע לשלם).
 3. העתק מההתראה שנשלחה לנתבע.
 4. אישורי משלוח בדואר:
  • אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום.
  • אישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה.
 5. העתק תשובת הנתבע להתראה (אם השיב הנתבע להתראה).
 6. אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו לצרף ייפוי כוח.
 7. אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
   • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד;
   • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
   • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
   • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
 • ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שהמבקש המציא את האישור הנ"ל על פרטי החייב או שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר כי פרטי הנתבע (הרשומים בטופס הבקשה) תואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין.
 • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 • תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן (או מינימום 93 ש"ח), בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת).
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

ביצוע של מספר תביעות נגד אותו חייב

 • לפי תקנה 28ב' לתקנות ההוצאה לפועל, מי שמבקש להוציא לפועל מספר תביעות שונות על סכום קצוב נגד אותו חייב, רשאי לפתוח תיק אחד בלבד לביצוע כל התביעות יחד. (כל תביעה המוגשת בתיק הוצאה לפועל נפרד גוררת אחריה חיוב אוטומטי של החייב בשכר-טרחת עו"ד על אותו תיק בלבד. מטרת התקנה למנוע אפשרות של הגשת מספר רב של תיקים "וניפוח" מלאכותי של שכר הטרחה בו מזוכה עוה"ד של הזוכה).

שלבי ההליך

בקשה להתנגדות לביצוע תביעה

 • חייב רשאי להגיש בקשה להתנגדות ביצוע תביעה או חלק ממנה, תוך 30 יום מהמועד בו קיבל את האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218). בסעיף 3 ("בקשת התנגדות"), יש לסמן ב- X את קוד מס' 106 ("בקשת התנגדות לביצוע תביעה").
 • אם מבקשים הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תובענה, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 136 ("בקשה להארכת מועד והתנגדות לתביעה").
 • לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה, אם התבקשה הארכת מועד (ניתן לחתום את התצהיר בנוכחות גורם מוסמך בלשכות ההוצאה לפועל בעלות של 48 ש"ח).
  • מסמכים התומכים בהתנגדות.
  • צילום תעודת זהות של החייב.
  • מסמכי הבקשה לפתיחת התיק בהוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש ב-4 עותקים.
 • חייב המיוצג על-ידי עורך דין יעביר עותק מבקשתו לזוכה.

בירור מידע

 • ניתן לברר אם ניתנה החלטה לעיכוב הליכים או החלטה המורה על העברה לבית המשפט בדרכים הבאות:
  • באמצעות האיזור האישי באתר האינטרנט.
  • במוקד שירות טלפוני 35592* או 2055000 -073.

ערעור

חשוב לדעת

 • לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו למעלה).
 • לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע בתוך 30 ימים אם ברצונו להמשיך בתביעה:
  • אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
  • אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים - התביעה תימחק.
 • זוכה רשאי לברר, לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל