הקדמה:

תביעת אבהות היא הליך שמטרתו לקבוע האם גבר הוא אביו הביולוגי של קטין באמצעות בדיקת גנטית
לתוצאות ההליך עשויות להיות השלכות משמעותיות על חובותיו וזכויותיו של הגבר כלפי הקטין
לרוב, בתי המשפט לא יצוו לערוך בדיקה גנטית כאשר קיים חשש כי בעקבות ההליך הקטין יוכרז כממזר
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • תביעת אבהות היא תביעה הצהרתית שמטרתה לקבוע אם גבר מסוים הוא אביו הביולוגי של קטין.
 • בסיום ההליך המשפטי נותן בית המשפט פסק דין המצהיר האם הגבר שנתבע הוא אביו של הקטין או לא (פסק דין הצהרתי).
 • להצהרה כי אדם הוא אביו של קטין יש השלכות רבות מבחינת הזכויות והחובות של האב והקטין:
  • קביעה כי אדם הוא אביו של קטין מחייבת אותו בתשלום מזונות לקטין.
  • האב יכול לדרוש זמני שהות עם הקטין, ולבקש להכריע בעניינים הקשורים לקטין (חינוך, מקום מגורים וכד').
  • לקטין עצמו קמות זכויות מכוח ההכרזה ביחס לאביו – הקטין מקבל זכויות בירושה של אביו.
 • על מנת להכריע בשאלה האם אדם מסוים הינו אביו של קטין, נוהגים בתי המשפט לשלוח את האב, הקטין והאם לבדיקה גנטית.
 • כאשר קיים חשש כי בעקבות תוצאות הבדיקה הגנטית, הקטין עלול להיות מוכרז כממזר מבחינת ההלכה היהודית (כלומר, כמי שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה), ייטו בתי המשפט שלא לצוות על עריכת בדיקה גנטית.
 • במקרה של חשש ממזרות, ניתן להגיש תביעת אבהות אזרחית, אשר אינה כרוכה בבדיקה גנטית ואין בה כדי להשליך על מעמדו ההלכתי של הקטין.
 • במקרים בהם לא ידועה זהות האם, ניתן להגיש תביעה לאמהות באותה הפרוצדורה המתוארת בערך זה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות