תבנית זו משמשת לשליפת מוקדי השירות הארציים והצגתם בסרגל הצד של האתר (באמצעות הרחבת Cargo).

השאילתה שבה דומה מאוד לזו שב{{הצגת מוקדי שירות}}, כשאחד ההבדלים העיקריים הוא הדרישה לקיומו של מספר טלפון. בנוסף, הטבלה המוצגת כוללת אך ורק שם וטלפון.