תבנית זו מיועדת להדבקה כפי שהיא בדף המיועד, ולא לשימוש רגיל כתבנית. לשימוש, יש להכניס בדף המיועד את הקוד {{ס:זכות}} ולשמור את הדף. תוכן התבנית יוכנס אליו, ואז ניתן יהיה לערוך אותו כרגיל. תוכן הערה זו לא ייכלל בדף שייווצר.


תבנית:תיבת זכות כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות.

זכאים

כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות.

תהליך מימוש הזכות

איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך.

חשוב לדעת

במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.

תהליכים

  • רשימת תהליכים הקשורים לזכות

עמותות מסייעות

  • יש להכניס כאן רשימת עמותות מסייעות
  • בצורת רשימה
  • כהפניות לדפי העמותה במערכת

מקורות והרחבות

בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט, לצורך מתן קרדיט וגם לעיון נוסף.