(noinclude לקישור השפה)
שורה 3: שורה 3:
 
* ריכזנו במדריך מיוחד את המידע על זכויות העובדים במהלך החל"ת, וכן מידע על צעדים חיוניים שניתן לנקוט במהלך החל"ת לצורך הבטחת זכויותיהם הכלכליות והתעסוקתיות. '''[[מידע לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל התפשטות נגיף קורונה|ראו פרטים במדריך]].'''
 
* ריכזנו במדריך מיוחד את המידע על זכויות העובדים במהלך החל"ת, וכן מידע על צעדים חיוניים שניתן לנקוט במהלך החל"ת לצורך הבטחת זכויותיהם הכלכליות והתעסוקתיות. '''[[מידע לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל התפשטות נגיף קורונה|ראו פרטים במדריך]].'''
 
}}
 
}}
[[ar:قالب:חל"ת בתקופת קורונה]]
+
<noinclude>[[ar:قالب:חל"ת בתקופת קורונה]]</noinclude>

גרסה מ־13:27, 13 במרץ 2020

שימו לב
עובדים שהוצאו לחל"ת בשל צמצומי כוח אדם עקב התפשטות נגיף הקורונה
עקב התפרצות נגיף הקורונה, חלק ממקומות העבודה נקטו צמצומים, שבמסגרתם הוצאו עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
  • עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בפרוצדורה מיוחדת, ולזכויות נוספות.
  • ריכזנו במדריך מיוחד את המידע על זכויות העובדים במהלך החל"ת, וכן מידע על צעדים חיוניים שניתן לנקוט במהלך החל"ת לצורך הבטחת זכויותיהם הכלכליות והתעסוקתיות. ראו פרטים במדריך.