(עדכון 2019)
שורה 1: שורה 1:
* [https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2018/luah_azer_hodshi_2018_acc.pdf לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 ואילך] באתר רשות המסים.
+
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hovrotnikuim/2019/atableforcalculationofincometaxfromwagesandwagesfortheyear-2019-acc.pdf לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך] באתר רשות המסים.
 
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesKnowYourRights.aspx מדריך דע את זכויותיך וחובותיך] באתר רשות המסים.
 
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesKnowYourRights.aspx מדריך דע את זכויותיך וחובותיך] באתר רשות המסים.
  

גרסה מ־09:46, 20 בינואר 2019