(תיקונים מיצחק)
(הסרת כל קישורי SMW (::) מהתבנית - הם לא הגיוניים, מכיוון שהיא משמשת את Cargo)
שורה 53: שורה 53:
 
|-
 
|-
 
! לינק לאתר רלוונטי
 
! לינק לאתר רלוונטי
| [[לינק לאתר רלוונטי::{{{לינק לאתר רלוונטי|}}}]]
+
| {{{לינק לאתר רלוונטי|}}}
 
|-
 
|-
 
! משרד ממשלתי אחראי
 
! משרד ממשלתי אחראי
| [[משרד ממשלתי אחראי::{{{משרד ממשלתי אחראי|}}}]]
+
| {{{משרד ממשלתי אחראי|}}}
 
|-
 
|-
 
! כתובת למשלוח דואר
 
! כתובת למשלוח דואר
| [[כתובת למשלוח דואר::{{{כתובת למשלוח דואר|}}}]]
+
| {{{כתובת למשלוח דואר|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לרשימת משרדים
 
! לינק לרשימת משרדים
| [[לינק לרשימת משרדים::{{{לינק לרשימת משרדים|}}}]]
+
| {{{לינק לרשימת משרדים|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לטופס פניות
 
! לינק לטופס פניות
| [[לינק לטופס פניות::{{{לינק לטופס פניות|}}}]]
+
| {{{לינק לטופס פניות|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
שורה 71: שורה 71:
 
|-
 
|-
 
! ישוב בו יושבת המחלקה
 
! ישוב בו יושבת המחלקה
| [[ישוב בו יושבת המחלקה::{{{ישוב בו יושבת המחלקה|}}}]]
+
| {{{ישוב בו יושבת המחלקה|}}}
 
|-
 
|-
 
! פקס
 
! פקס
| [[פקס::{{{פקס|}}}]]
+
| {{{פקס|}}}
 
|-
 
|-
 
! יישובים מקבלי שירות
 
! יישובים מקבלי שירות

גרסה מ־15:23, 3 בפברואר 2019

זוהי התבנית "מוקד שירות ארצי". שמה צריך להיות בתסדיר הבא:

{{מוקד שירות ארצי
|מוקד השירות=String
|סוג המוקד=String
|טלפון מקוצר=String
|טלפון ארוך=String
|מייל לפניות=Email
|לינק לאתר רלוונטי=Url
|משרד ממשלתי אחראי=String
|כתובת למשלוח דואר=String
|לינק לטופס פניות=Url
|לינק לדף פירוט בכל זכות=Page
|פקס=String
|רשימת סניפים וכתובות=List (,) of String
}}

התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "national_service_center". הצגת טבלה. ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.