(הסרת כל קישורי SMW (::) מהתבנית - הם לא הגיוניים, מכיוון שהיא משמשת את Cargo)
(נסיון לייצור קישורי טלפון)
שורה 44: שורה 44:
 
|-
 
|-
 
! טלפון מקוצר
 
! טלפון מקוצר
| {{{טלפון מקוצר|}}}
+
| {{טלפון |{{{טלפון מקוצר|}}} }}
 
|-
 
|-
 
! טלפון ארוך
 
! טלפון ארוך
| {{{טלפון ארוך|}}}
+
| {{טלפון |{{{טלפון ארוך|}}} }}
 
|-
 
|-
 
! מייל לפניות
 
! מייל לפניות

גרסה מ־15:25, 3 בפברואר 2019

זוהי התבנית "מוקד שירות ארצי". שמה צריך להיות בתסדיר הבא:

{{מוקד שירות ארצי
|מוקד השירות=String
|סוג המוקד=String
|טלפון מקוצר=String
|טלפון ארוך=String
|מייל לפניות=Email
|לינק לאתר רלוונטי=Url
|משרד ממשלתי אחראי=String
|כתובת למשלוח דואר=String
|לינק לטופס פניות=Url
|לינק לדף פירוט בכל זכות=Page
|פקס=String
|רשימת סניפים וכתובות=List (,) of String
}}

התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "national_service_center". הצגת טבלה. ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.