(נסיון לייצור קישורי טלפון)
(הוספת IF לתצוגת קישורי טלפון וקישור)
שורה 44: שורה 44:
 
|-
 
|-
 
! טלפון מקוצר
 
! טלפון מקוצר
| {{טלפון |{{{טלפון מקוצר|}}} }}
+
| {{#IF: {{{טלפון מקוצר|}}} | {{טלפון |{{{טלפון מקוצר|}}} }} }}
 
|-
 
|-
 
! טלפון ארוך
 
! טלפון ארוך
| {{טלפון |{{{טלפון ארוך|}}} }}
+
| {{#IF:  {{{טלפון ארוך|}} | {{טלפון |{{{טלפון ארוך|}}} }} }}
 
|-
 
|-
 
! מייל לפניות
 
! מייל לפניות
שורה 68: שורה 68:
 
|-
 
|-
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
| [[{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}}]]
+
| {{#IF:{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}} | [[{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}}]] }}
 
|-
 
|-
 
! ישוב בו יושבת המחלקה
 
! ישוב בו יושבת המחלקה

גרסה מ־15:29, 3 בפברואר 2019

זוהי התבנית "מוקד שירות ארצי". שמה צריך להיות בתסדיר הבא:

{{מוקד שירות ארצי
|מוקד השירות=String
|סוג המוקד=String
|טלפון מקוצר=String
|טלפון ארוך=String
|מייל לפניות=Email
|לינק לאתר רלוונטי=Url
|משרד ממשלתי אחראי=String
|כתובת למשלוח דואר=String
|לינק לטופס פניות=Url
|לינק לדף פירוט בכל זכות=Page
|פקס=String
|רשימת סניפים וכתובות=List (,) of String
}}

התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "national_service_center". הצגת טבלה. ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.