(שחזור גרסה קודמת, כי התבנית פתאום לא מוצגת בדפים)
(ביטול גרסה 349701 של דרור שניר (שיחה) - לא היה קשר בין התבנית לבעיה, שהיתה בקוד)
שורה 44: שורה 44:
 
|-
 
|-
 
! טלפון מקוצר
 
! טלפון מקוצר
| [[טלפון מקוצר::{{{טלפון מקוצר|}}}]]
+
| {{#IF: {{{טלפון מקוצר|}}} | {{טלפון |{{{טלפון מקוצר|}}} }} }}
 
|-
 
|-
 
! טלפון ארוך
 
! טלפון ארוך
| [[טלפון ארוך::{{{טלפון ארוך|}}}]]
+
| {{#IF:  {{{טלפון ארוך|}}} | {{טלפון |{{{טלפון ארוך|}}} }} }}
 
|-
 
|-
 
! מייל לפניות
 
! מייל לפניות
| [[מייל לפניות::{{{מייל לפניות|}}}]]
+
| {{{מייל לפניות|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לאתר רלוונטי
 
! לינק לאתר רלוונטי
| [[לינק לאתר רלוונטי::{{{לינק לאתר רלוונטי|}}}]]
+
| {{{לינק לאתר רלוונטי|}}}
 
|-
 
|-
 
! משרד ממשלתי אחראי
 
! משרד ממשלתי אחראי
| [[משרד ממשלתי אחראי::{{{משרד ממשלתי אחראי|}}}]]
+
| {{{משרד ממשלתי אחראי|}}}
 
|-
 
|-
 
! כתובת למשלוח דואר
 
! כתובת למשלוח דואר
| [[כתובת למשלוח דואר::{{{כתובת למשלוח דואר|}}}]]
+
| {{{כתובת למשלוח דואר|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לרשימת משרדים
 
! לינק לרשימת משרדים
| [[לינק לרשימת משרדים::{{{לינק לרשימת משרדים|}}}]]
+
| {{{לינק לרשימת משרדים|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לטופס פניות
 
! לינק לטופס פניות
| [[לינק לטופס פניות::{{{לינק לטופס פניות|}}}]]
+
| {{{לינק לטופס פניות|}}}
 
|-
 
|-
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
 
! לינק לדף פירוט בכל זכות
| [[{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}}]]
+
| {{#IF:{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}} | [[{{{לינק לדף פירוט בכל זכות|}}}]] }}
 
|-
 
|-
 
! ישוב בו יושבת המחלקה
 
! ישוב בו יושבת המחלקה
| [[ישוב בו יושבת המחלקה::{{{ישוב בו יושבת המחלקה|}}}]]
+
| {{{ישוב בו יושבת המחלקה|}}}
 
|-
 
|-
 
! פקס
 
! פקס
| [[פקס::{{{פקס|}}}]]
+
| {{{פקס|}}}
 
|-
 
|-
 
! יישובים מקבלי שירות
 
! יישובים מקבלי שירות

גרסה מ־20:02, 4 בפברואר 2019

זוהי התבנית "מוקד שירות ארצי". שמה צריך להיות בתסדיר הבא:

{{מוקד שירות ארצי
|מוקד השירות=String
|סוג המוקד=String
|טלפון מקוצר=String
|טלפון ארוך=String
|מייל לפניות=Email
|לינק לאתר רלוונטי=Url
|משרד ממשלתי אחראי=String
|כתובת למשלוח דואר=String
|לינק לטופס פניות=Url
|לינק לדף פירוט בכל זכות=Page
|פקס=String
|רשימת סניפים וכתובות=List (,) of String
}}

התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "national_service_center". הצגת טבלה. ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.