תבנית:תיבת מכתב

הסבר כללי על המכתב.

קישור לקובץ המכתב:

גרסת PDF החלף בקישור מודגש לקובץ המכתב בפורמט PDF
גרסת Word החלף בקישור מודגש לקובץ המכתב בפורמט Word

נמענים: רשימת קישורים מודגשים לגורמים שאליהם ממוען המכתב

זכויות שהמכתב נועד להשיג

  • רשימת קישורים מודגשים לזכויות שהמכתב נועד להשיג

עדכונים במכתב

  • רשימה מתוארכת של עדכונים בנוסח המכתב

דוגמאות למכתבים נוספים

  • אופציונלי. דוגמאות למכתבים נוספים שנועדו לאותה מטרה.

נוסח המכתב

העתקה של המכתב לגוף הערך, אם הדבר מועיל.
המסגרת שכאן נועדה להפריד אותו משאר הטקסט, ונוצרת ע"י שימוש בתג <pre class="wordwrap"> להקפת הטקסט.