תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

קוד מקור תוצאה
{{פורטל/נתיב}} נתיב: עמוד ראשי »

{{#!:

נתיב

{{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}} נתיב: עמוד ראשי »

{{#!: תבניות פורטל » נתיב }}