תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

קוד מקור תוצאה
{{פורטל/נתיב}}
{{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}}

}}

תבניות פורטל