תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

קוד מקור תוצאה
{{פורטל/נתיב}}

נתיב: עמוד ראשי »

מפתח ערך »

נתיב

{{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}}

נתיב: עמוד ראשי »

מפתח ערך »

נתיב }}