תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

קוד מקור תוצאה
{{פורטל/נתיב}}

נתיב: עמוד ראשי » {{#forargs:

key value »

נתיב

{{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}}

נתיב: עמוד ראשי » {{#forargs:

key value »

נתיב }}