תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

מקור: {{פורטל/נתיב}} תוצאה: נתיב: עמוד ראשי » {{#forargs: | key | value | » נתיב


מקור: {{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}} תוצאה: נתיב: עמוד ראשי » {{#forargs: | key | value | » נתיב