תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

מקור: {{פורטל/נתיב}} תוצאה:


מקור: {{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}} תוצאה: