תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

מקור: {{פורטל/נתיב}} תוצאה: נתיב: עמוד ראשי »

נתיב


מקור: {{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}} תוצאה: נתיב: עמוד ראשי » תבניות פורטל » נתיב