תבנית זה מציגה את הנתיב מהעמוד הראשי לדף הנוכחי. דוגמאות:

מקור: {{פורטל/נתיב}}
תוצאה:

מקור: {{פורטל/נתיב | תבניות פורטל}}
תוצאה: