(יצירת דף עם התוכן "{{שימו לב| * אם למבקש הסיוע יש ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21, העובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור...")
(אין הבדלים)

גרסה מ־22:35, 20 במאי 2020

שימו לב
  • אם למבקש הסיוע יש ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21, העובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
    • הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
    • הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
  • עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה אם יוצג אישור על מועד הגיוס שלו שיחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה, או אישור על כך שהוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה.