שורה 1: שורה 1:
 
{{שימו לב|  
 
{{שימו לב|  
* אם למבקשי הסיוע יש ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21, העובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
+
* אם יש במשפחה ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21 והוא עובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 
** הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
 
** הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
 
** הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
 
** הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
* עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה אם יוצג אישור על מועד הגיוס שלו שיחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה, או אישור על כך שהוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה.}}
+
* עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 +
** מועד הגיוס שלו יחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).
 +
** הוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).}}

גרסה אחרונה מ־08:55, 21 במאי 2020

שימו לב
  • אם יש במשפחה ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21 והוא עובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
    • הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
    • הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
  • עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • מועד הגיוס שלו יחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).
    • הוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).