פסק דין/תיבת מידע
מס' תיק: {{{תיק}}}
תאריך: {{{תאריך}}}
מעמד: {{{מעמד}}}
סטטוס: {{{סטטוס}}}
תוצאה לאזרח: {{{תוצאה}}}
ערכאה: {{{ערכאה}}}
שופטים: {{{שופטים}}}
תובע: {{{תובע}}}
נתבע: {{{נתבע}}}
קישור לפסיקה: {{{קישור}}}

ניתן להעתיק את הטקסט הבא לדף בו רוצים להשתמש בתבנית, ואז למלא את הפרטים:


{{תיבת פסק דין
|שם=
|תיק=
|תאריך=
|מעמד=
|סטטוס=
|תוצאה=
|ערכאה=
|שופטים=
|תובע=
|נתבע=
|קישור=
}}