שורה 1: שורה 1:
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{זכות/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת.
+
| מידע  =  חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה.
+
| חשוב  = סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/69713.pdf למידע מתוך אתר אכ"א]
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/69713.pdf אתר אכ"א]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->

גרסה מ־13:09, 3 בספטמבר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת
סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
לפרטים נוספים ראו אתר אכ"א

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים בנוסף לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי.
 • התגמולים הם: "תגמול נוסף" (המשולם ע"י רשות המסים), "תגמול מיוחד" ותגמול עבור הוצאות אישיות (משולמים ע"י מופ"ת - הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל).
 • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי כלל חיילי המילואים בשנה הקלנדרית שבגינה משולמים התגמולים.

תגמול נוסף

 • תגמול נוסף משולם לחייל מילואים אשר ביצע שירות מילואים של 10 ימים ומעלה (במצטבר) בשנת 2011.
 • להלן סכום התגמול, לאחר ניכוי מס, לפי מספר ימי המילואים (נכון לאפריל 2012):
מספר ימי המילואים שבוצעו בשנת 2011 סכום התגמול בש"ח

10-14.5

1,290
15-19.5 2,580
20-36.5 3,870
37 ומעלה 5,160

תגמול מיוחד

 • תגמול מיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנה הקלנדרית 2011 לפחות 32 ימים במצטבר.
 • סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
 • התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו ע"י ראש אגף כ"א.

תגמול עבור הוצאות אישיות

 • החל משנת 2011, חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2011 שירות מילואים של פחות מ- 10 ימים במצטבר, זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאות שנגרמו לו עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד') - החל מהיום ה-5.
 • ההשתתפות, אשר תשולם בתנאי שתקופת המילואים הייתה רציפה, היא בסך 200 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 5-9 יום.
 • גובה ההחזר הוא עבור כל תקופה ברצף ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
 • חיילי מילואים אשר התגמולים אותם קבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.

חשוב לדעת

 • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי