מ
שורה 72: שורה 72:
 
| [[תעודת משרת מילואים פעיל]]
 
| [[תעודת משרת מילואים פעיל]]
 
| [[סטודנטים במילואים]]  
 
| [[סטודנטים במילואים]]  
| [[פניה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)]]
+
| [[פניה לועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)]]
 
| [[ תשלום עבור שירות מילואים]]
 
| [[ תשלום עבור שירות מילואים]]
 
}}
 
}}

גרסה מ־13:47, 9 באפריל 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת
סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
לפרטים נוספים ראו אתר אכ"א

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים בנוסף לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי.
 • התגמולים הם: "תגמול נוסף" (המשולם ע"י רשות המסים), "תגמול מיוחד" ותגמול עבור הוצאות אישיות (משולמים ע"י מופ"ת - הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל).
 • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי כלל חיילי המילואים בשנה הקלנדרית שבגינה משולמים התגמולים.

תגמול נוסף

 • תגמול נוסף משולם לחייל מילואים אשר ביצע שירות מילואים של 10 ימים ומעלה (במצטבר) בשנת 2011.
 • להלן סכום התגמול, לאחר ניכוי מס, לפי מספר ימי המילואים (נכון לאפריל 2012):
מספר ימי המילואים שבוצעו בשנת 2011 סכום התגמול בש"ח

10-14.5

1,290
15-19.5 2,580
20-36.5 3,870
37 ומעלה 5,160

תגמול מיוחד

 • תגמול מיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנה הקלנדרית 2011 לפחות 32 ימים במצטבר.
 • סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
 • התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו ע"י ראש אגף כ"א.

תגמול עבור הוצאות אישיות

 • החל משנת 2011, חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2011 שירות מילואים של פחות מ- 10 ימים במצטבר, זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאות שנגרמו לו עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד') - החל מהיום ה-5.
 • ההשתתפות, אשר תשולם בתנאי שתקופת המילואים הייתה רציפה, היא בסך 200 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 5-9 יום.
 • גובה ההחזר הוא עבור כל תקופה ברצף ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
 • חיילי מילואים אשר התגמולים אותם קבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.

חשוב לדעת

 • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי