(תגמול למוחרגי גיל)
מ (תגמול למוחרגי גיל)
שורה 51: שורה 51:
  
 
== תגמול למוחרגי גיל ==
 
== תגמול למוחרגי גיל ==
* תגמול למוחרגי גיל ישולם לחייל מילואים שמלאו לו 40 (או קצין שמלאו לו 45) החייב בשירות מילואים ארוך מהקבוע ב[[חוק שירות ביטחון]] בשל תפקידו או מקצועו.
+
* מוחרגי גיל הנם חיילי מילואים שמלאו להם 40 או יותר (45 או יותר לקצינים) החייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע ב[[חוק שירות ביטחון]] בשל תפקידם או מקצועם.
* סכום התגמול מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל בשנת 2012, וישולם '''החל מהיום הראשון''' לשירות המילואים הפעיל.
+
* סכום התגמול למוחרגי גיל מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל בשנת 2012, ומשולם '''החל מהיום הראשון''' לשירות המילואים הפעיל.
 
* גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
 
* גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
  

גרסה מ־17:10, 1 במאי 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת
סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
לפרטים נוספים ראו באתר אכ"א

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים בנוסף לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי.
 • התגמולים הם: "תגמול נוסף" (המשולם ע"י רשות המסים), "תגמול מיוחד" ותגמול עבור הוצאות אישיות (משולמים ע"י מופ"ת - הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל).
 • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי כלל חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (השנה שמתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 לדצמבר) שבגינה משולמים התגמולים.

תגמול נוסף

 • תגמול נוסף משולם לחייל מילואים אשר ביצע שירות מילואים של 10 ימים ומעלה (במצטבר) בשנת 2012.
 • להלן סכום התגמול, לאחר ניכוי מס, לפי מספר ימי המילואים (נכון לאפריל 2013):
מספר ימי המילואים שבוצעו בשנת 2012 סכום התגמול בש"ח שווי נקודת זיכוי ממס הכנסה

10-14.5

1,308 0.5 נקודת זיכוי
15-19.5 2,616 1 נקודת זיכוי
20-36.5 3,924 1.5 נקודת זיכוי
37 ומעלה 5,232 2 נקודות זיכוי

תגמול מיוחד

 • תגמול מיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנה הקלנדרית 2012 לפחות 32 ימים במצטבר.
 • סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
 • התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו על-ידי ראש אגף כוח אדם.

תגמול עבור הוצאות אישיות

 • חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2012 שירות מילואים של פחות מ- 10 ימים במצטבר ואינו זכאי לתגמול נוסף או תגמול מיוחד, זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאות שנגרמו לו עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד') - החל מהיום ה-5.
 • ההשתתפות היא בסך 200 ש"ח עבור כל תקופת המילואים, ובתנאי שתקופת המילואים היתה 9-5 ימים רצופים.
 • גובה ההחזר הוא עבור כל תקופה ברצף ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

תגמול למוחרגי גיל

 • מוחרגי גיל הנם חיילי מילואים שמלאו להם 40 או יותר (45 או יותר לקצינים) החייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות ביטחון בשל תפקידם או מקצועם.
 • סכום התגמול למוחרגי גיל מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל בשנת 2012, ומשולם החל מהיום הראשון לשירות המילואים הפעיל.
 • גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
 • חיילי מילואים אשר התגמולים אותם קבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.

חשוב לדעת

 • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי