(נסיון לפרט קצת יותר, בתמצות :-))
שורה 23: שורה 23:
 
על-פי [[חוק שירות המילואים]], זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים '''בנוסף [[תשלום עבור שירות מילואים|לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי]]'''.
 
על-פי [[חוק שירות המילואים]], זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים '''בנוסף [[תשלום עבור שירות מילואים|לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי]]'''.
 
* למידע מפורט על התגמולים, ראו:
 
* למידע מפורט על התגמולים, ראו:
** <big>'''[[תגמול נוסף לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם למי שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה (במצטבר).  
+
** <big>'''[[תגמול נוסף לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם למי שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה (במצטבר), במספר מדרגות תשלום שונות.
** <big>'''[[תגמול מיוחד לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם בהתאם למספר הימים שהחיילים שירתו בשנה החולפת ותנאיו עשויים להשתנות משנה לשנה.
+
** <big>'''[[תגמול מיוחד לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם בהתאם למספר הימים שהחיילים שירתו בשנה החולפת (במצטבר), מהיום ה-32 ועד היום ה-60.
 
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים עבור הוצאות אישיות]]'''</big> המשולם עבור הוצאות (נסיעות, טלפון וכו') למי שאינם זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד.
 
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים עבור הוצאות אישיות]]'''</big> המשולם עבור הוצאות (נסיעות, טלפון וכו') למי שאינם זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד.
 
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים מוחרגי גיל]]'''</big> המשולם למי שחייבים בשירות מילואים מעבר לגיל הקבוע בחוק, בשל תפקידם או מקצועם.
 
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים מוחרגי גיל]]'''</big> המשולם למי שחייבים בשירות מילואים מעבר לגיל הקבוע בחוק, בשל תפקידם או מקצועם.

גרסה מ־01:24, 19 במאי 2014

הקדמה:

אנשי מילואים זכאים לתגמולים שונים בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצעו בשנה החולפת
תגמולים אלה משולמים בנוסף לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים בנוסף לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

  • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • במקרים שבהם התגמולים ששולמו אינם תואמים את ימי השירות שבוצעו, יש לפנות ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים