מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(48 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = חיילי מילואים פעילים זכאים לקבלת "תגמול נוסף", "תגמול מיוחד" או השתתפות בהוצאות, בהתאם למספר הימים בהם שירתו בשנה החולפת
+
| מידע  = אנשי מילואים זכאים לתגמולים שונים בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצעו בשנה החולפת
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = סכומי התגמולים ותנאי הזכאות עשויים להשתנות משנה לשנה
+
| חשוב  = תגמולים אלה משולמים בנוסף [[תשלום עבור שירות מילואים|לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/69713.pdf אתר אכ"א]
+
| ממשל  = למידע  נוסף, ראו ב[http://www.miluim.aka.idf.il/1208-he/Miluim.aspx אתר אכ"א]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
}}
*על-פי [[חוק שירות המילואים]], זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים '''בנוסף [[תשלום עבור שירות מילואים|לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי]]'''.
+
{{טפסים
*התגמולים הם: "תגמול נוסף" (המשולם ע"י [[רשות המסים]]), "תגמול מיוחד" ותגמול עבור הוצאות אישיות (משולמים ע"י מופ"ת - הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל).
+
| 1 =
*כללי הזכאות לתגמולים  נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים על פי סך ימי השירות שבוצעו על ידי כלל חיילי המילואים בשנה הקלנדרית שבגינה משולמים התגמולים.
+
| 2 =
 
+
| 3 =
== תגמול נוסף ==
+
}}
*תגמול נוסף משולם לחייל מילואים אשר ביצע שירות מילואים של 10 ימים ומעלה (במצטבר) בשנת 2011.
+
{{ראו גם
*'''להלן סכום התגמול, לאחר ניכוי מס, לפי מספר ימי המילואים (נכון לאפריל 2012):'''
+
| [[מילואים]]
{| class="wikitable"
+
| [[הטבות לחיילי מילואים]]
|-
+
| [[תשלומים והחזרי הוצאות בגין שירות מילואים]]
! מספר ימי המילואים שבוצעו בשנת 2011 !! סכום התגמול בש"ח
+
}}
|-align=center
+
{{עצם העניין/סיום}}
|style="width:65%" valign=top|
+
על-פי [[חוק שירות המילואים]], זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים '''בנוסף [[תשלום עבור שירות מילואים|לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי]]'''.
10-14.5
+
* למידע מפורט על התגמולים, ראו:
|1,290
+
** <big>'''[[תגמול נוסף לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם למי שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה (במצטבר), במספר מדרגות תשלום שונות.
|- align=center
+
** <big>'''[[תגמול מיוחד לחיילי מילואים]]'''</big> המשולם בהתאם למספר הימים שהחיילים שירתו בשנה החולפת (במצטבר), מהיום ה-32 ועד היום ה-60.
|15-19.5
+
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים עבור הוצאות אישיות]]'''</big> המשולם עבור הוצאות (נסיעות, טלפון וכו') למי שאינם זכאים לתגמול נוסף או לתגמול מיוחד.
|2,580
+
** <big>'''[[תגמול לחיילי מילואים מוחרגי גיל]]'''</big> המשולם למי שחייבים בשירות מילואים מעבר לגיל הקבוע בחוק, בשל תפקידם או מקצועם.
|-align=center
 
|20-36.5
 
|3,870
 
|-align=center
 
|37 ומעלה
 
|5,160
 
|-align=center
 
|}
 
 
 
==תגמול מיוחד==
 
* תגמול מיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנה הקלנדרית 2011 לפחות 32 ימים במצטבר.
 
* סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע החייל וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 100 ש"ח בגין כל יום שמ"פ ו-50 ש"ח בגין שירות מילואים חצי יומי.
 
* התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו ע"י ראש אגף כ"א.
 
 
 
==תגמול עבור הוצאות אישיות==
 
* החל משנת 2011, חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2011 שירות מילואים של פחות מ- 10 ימים במצטבר, זכאי לתגמול עבור השתתפות בהוצאות שנגרמו לו עקב שירות המילואים (נסיעות, טלפון וכד') - החל מהיום ה-5.
 
* ההשתתפות, אשר תשולם בתנאי שתקופת המילואים הייתה רציפה, היא בסך 200 ש"ח עבור כל תקופת מילואים רצופה בת 5-9 יום.
 
* גובה ההחזר הוא עבור כל תקופה ברצף ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
*במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
+
* במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על-פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
*חיילי מילואים אשר התגמולים אותם קבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
+
* במקרים שבהם התגמולים ששולמו אינם תואמים את ימי השירות שבוצעו, יש לפנות ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 +
* אם חשבון הבנק של חייל המילואים השתנה, יש [[עדכון פרטי חשבון בנק של חיילי מילואים|לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל]].
 
* מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.
 
* מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* צה"ל
 
* צה"ל
*[[רשות המסים]]
+
* [[רשות המסים]]
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
*[[חוק שירות המילואים]]
 
 
 
== מקורות ==
 
*אתר אכ"א:  [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/69713.pdf איגרת ראש עתכ"א מילואים בנושא: תגמולים והטבות לחיילי המילואים 2012]
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[זכויות חיילים ועובדי מערכת הבטחון]]
 
| [[תעודת משרת מילואים פעיל]]
 
| [[סטודנטים במילואים]]
 
| [[פניה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)]]
 
| [[ תשלום עבור שירות מילואים]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק שירות המילואים]] - סעיפים 20-18.
 +
* [[חוק שירות ביטחון]] - סעיף 36א.
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/500_666.htm צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (מס' 2)], התשע"ג-2012 - נוסח הצו באדיבות אתר נבו.
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://www.miluim.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/8/1948.pdf איגרת ראש עתכ"א בנושא תגמולים והטבות לחיילי מילואים] מאפריל 2015.
 +
<!--
 +
== תודות ==
 +
-->
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:חיילים]]
 
 
[[קטגוריה:מילואים]]
 
[[קטגוריה:מילואים]]
 +
[[ קטגוריה:צבא וביטחון]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
[[קטגוריה:אפריל]]
 

גרסה אחרונה מ־02:09, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

אנשי מילואים זכאים לתגמולים שונים בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצעו בשנה החולפת
תגמולים אלה משולמים בנוסף לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר אכ"א


על-פי חוק שירות המילואים, זכאים חיילי מילואים פעילים לתגמולים בנוסף לתגמול המשולם מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

  • במהלך חודש מאי בכל שנה ישולמו התגמולים ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על-פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • במקרים שבהם התגמולים ששולמו אינם תואמים את ימי השירות שבוצעו, יש לפנות ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים