מ (תיקון קישורים מכוערים ולא קריאים)
שורה 7: שורה 7:
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים אל [[המוסד לביטוח לאומי]] תוך שנה מיום הפגיעה
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים אל [[המוסד לביטוח לאומי]] תוך שנה מיום הפגיעה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  = ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/הגשת%20תביעה%20לתגמול%20בעת%20טיפול%20רפואי.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 28: שורה 28:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].  
+
* תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].  
 
* יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
* יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
# מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
 
# מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.

גרסה מ־16:28, 10 במאי 2016

הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי לתגמולים בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי
יש להגיש את התביעה לתגמולים אל המוסד לביטוח לאומי תוך שנה מיום הפגיעה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  1. מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  2. אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
  3. תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
  4. אישורי הכנסה:
    • שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, כולל פירוט תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
    • עצמאי יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.
  • את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. לאיתור הסניף הכתובת ומספרי הפקס.
  • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תבנית:זכות/חדשות