מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| פיצוי = [[נפגע פעולת איבה]] זכאי לתגמולים בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי
+
| פיצוי = מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי ממושך בעקבות הפגיעה
 
| מידע  =  
 
| מידע  =  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים אל [[המוסד לביטוח לאומי]] תוך שנה מיום הפגיעה
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים אל [[המוסד לביטוח לאומי]] תוך שנה מיום הפגיעה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  =למידע נוסף ראו [https://www.btl.gov.il/benefits/aiva1/nifgaim/Pages/atarTatar.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  =למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/aiva1/nifgaim/Pages/atarTatar.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 22: שורה 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי.
+
נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד לאחר הפיגוע עקב טיפול רפואי ממושך ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.
 +
 
 +
== שיעורי התגמול ==
 +
* '''לעובדים שכירים''':
 +
** סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
 +
** סכום התגמול לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ש"ח ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 +
* '''לעובדים עצמאים''':
 +
** סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 +
** עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להחזרים נוספים מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום ההחזר לא יעלה על הסכום המירבי שנקבע בתקנות.
 +
* '''למי שלא עבדו לפני הפגיעה''':
 +
** מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ש"ח (נכון ל-01.01.2021).
 +
** מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ש"ח (נכון ל-01.01.2021).
 +
** מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 +
* '''לבני נוער בגיל 18-14'''
 +
** נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה. מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
 +
** נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[נפגע פעולת איבה]]
+
* מי שהוכרו כ[[נפגע פעולת איבה|נפגעי פעולת איבה]] (החל מגיל 14), שלא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופת הטיפול הרפואי.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].
 
* יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
# מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
 
# אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
 
# תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
 
# אישורי הכנסה:
 
#* '''שכיר''' יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, כולל פירוט תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
 
#* '''עצמאי''' יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.
 
* את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.  [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לאיתור הסניף הכתובת ומספרי הפקס].
 
 
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
 
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
   
+
* לשם כך, יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי], ולצרף את המסמכים הבאים:
== חשוב לדעת ==
+
** תעודות מחלה מהגורם המטפל (רופא משפחה, בית החולים, רופא מומחה, וכדומה), המעידות על צורך רפואי במנוחה, ומפרטות את תקופת אישור המחלה.
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]]" (לשם כך תועבר התביעה אל [[הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר אישורה ימשיך הטיפול בתביעה).
+
**אישורי הכנסה:
* נכים שנקבעה להם דרגת נכות של 20% לפחות וזכאים עקב כך ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה|תגמול נכות חודשי]], הרי שאם הם מקבלים תגמול בתקופת הטיפול הרפואי '''מעל 90 יום''', הם '''לא יהיו זכאים''' ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה#תוספת תגמול לנכים מבוגרים (גיל 55 ומעלה)|תוספת תגמול לנכה מבוגר]] (תוספת המתווספת לתגמול הנכות החודשי הקבוע, וניתנת לנכים מעל גיל 55).
+
*** שכיריםיצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
<!--
+
*** עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 +
* ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 +
** לסרוק אותם ולשלוח באמצעות [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
 +
** לשלוח בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
 +
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]]" (התביעה תועבר תחילה אל [[הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).  
 +
* התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/general_forms/Pages/900%20-%20%20הודעה%20על%20עדכון%20פרטים%20אישיים.aspx טופס לשינוי פרטים אישיים].
 +
* שכירים שמעסיקם שילם להם [[דמי מחלה]] עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים ב[[ימי מחלה|ימי המחלה]] שנוכו להם.
 +
== ניכויים מהתגמול ==
 +
* מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.
 +
<!--== חשוב לדעת ==
 +
* מי שנקבעה להם דרגת נכות של 20% לפחות וזכאים עקב כך ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה|תגמול נכות חודשי]], הרי שאם הם מקבלים תגמול בתקופת הטיפול הרפואי '''מעל 90 יום''', הם '''לא יהיו זכאים''' ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה#תוספת תגמול לנכים מבוגרים (גיל 55 ומעלה)|תוספת תגמול לנכה מבוגר]] (תוספת המתווספת לתגמול הנכות החודשי הקבוע, וניתנת לנכים מעל גיל 55).
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
שורה 72: שורה 88:
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:סיוע כלכלי]]
 
[[קטגוריה:תשלומים]]
 
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
 
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]
 +
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]

גרסה מ־12:36, 3 באוקטובר 2021

הקדמה:

מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי ממושך בעקבות הפגיעה
יש להגיש את התביעה לתגמולים אל המוסד לביטוח לאומי תוך שנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד לאחר הפיגוע עקב טיפול רפואי ממושך ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

שיעורי התגמול

 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
  • סכום התגמול לא יעלה על 1,502.5 ש"ח ליום (נכון לשנת 2022), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • לעובדים עצמאים:
  • סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
  • עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להחזרים נוספים מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום ההחזר לא יעלה על הסכום המירבי שנקבע בתקנות.
 • למי שלא עבדו לפני הפגיעה:
  • מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ש"ח (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ש"ח (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 • לבני נוער בגיל 18-14
  • נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה. מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
  • נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה (החל מגיל 14), שלא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופת הטיפול הרפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
 • לשם כך, יש למלא טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודות מחלה מהגורם המטפל (רופא משפחה, בית החולים, רופא מומחה, וכדומה), המעידות על צורך רפואי במנוחה, ומפרטות את תקופת אישור המחלה.
  • אישורי הכנסה:
   • שכיריםיצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
   • עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"פגיעת איבה (פעולת איבה)" (התביעה תועבר תחילה אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).
 • התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • שכירים שמעסיקם שילם להם דמי מחלה עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה שנוכו להם.

ניכויים מהתגמול

 • מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים