מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(34 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| פיצוי = [[נפגע פעולת איבה]] זכאי לתגמולים בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי
+
| פיצוי = מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה
 
| מידע  =  
 
| מידע  =  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים אל [[המוסד לביטוח לאומי]] תוך שנה מיום הפגיעה
+
| חשוב  = יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  =למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/aiva1/nifgaim/Pages/atarTatar.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב של הזכות
+
| [[נפגעי פעולות איבה]]
| זכות/הליך הקשורים לזכות
+
| [[תגמול נכות לנפגע פעולת איבה|תגמול נכות]]
| ערכים נוספים הקשורים לזכות, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[דמי החלמה רפואית לנפגע פעולת איבה|דמי החלמה רפואית]]
 +
| [[טיפול רפואי לנפגע פעולת איבה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
* נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תגמולים מן [[המוסד לביטוח לאומי]] בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי.
+
נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.
 +
 
 +
== שיעורי התגמול ==
 +
* התשלום מחושב כתגמול חודשי.
 +
* למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות.
 +
* '''לעובדים שכירים''':
 +
** סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
 +
** סכום התגמול לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ₪ ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 +
* '''לעובדים עצמאים''':
 +
** סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 +
** עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ₪ ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* '''למי שלא עבדו לפני הפגיעה''':
 +
** מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
 +
** מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
 +
** מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 +
* '''לבני נוער בגיל 18-14:'''
 +
** נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו {{ חשב ועצב| 6439.36*0.5 }} ₪ לחודש (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
 +
** נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[נפגע פעולת איבה]]
+
* מי שהוכרו כ[[נפגע פעולת איבה|נפגעי פעולת איבה]] (החל מגיל 14), שאינם מסוגלים לעבוד בשל הטיפול הרפואי, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* תביעה לתגמול בעת טיפול רפואי (תט"ר) יש להגיש על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].  
+
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.
* יש לצרף את המסמכים הבאים:
+
* לשם כך, יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].
# מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
+
* יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:  
# אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
+
** מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
# תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
+
** באירוע שאינו רב נפגעים, יש לצרף אישור מהמשטרה- "הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת מלחמה/איבה נגד ישראל" (אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון יש לקבל אישור מצה"ל).
# אישורי הכנסה:
+
** אישורי הכנסה:
#* '''שכיר''' יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
+
*** שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
#* '''עצמאי''' יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.
+
*** עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי  שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
* את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. לאיתור הסניף הכתובת ומספרי הפקס [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לחצו כאן].
+
* ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
+
** לסרוק אותם ולשלוח באמצעות [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
+
** לשלוח בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
== חשוב לדעת ==
+
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]] (התביעה תועבר תחילה אל [[הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).  
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]]" (לשם כך תועבר התביעה אל [[חדש:הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר אישורה ימשיך הטיפול בתביעה).
+
* התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/general_forms/Pages/900%20-%20%20הודעה%20על%20עדכון%20פרטים%20אישיים.aspx טופס לשינוי פרטים אישיים].
* נכים שנקבעה להם דרגת נכות של 20% לפחות וזכאים עקב כך ל[[חדש:תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה|תגמול נכות חודשי]], הרי שאם אם מקבלים תגמול בתקופת הטיפול הרפואי מעל 90 יום, הם לא יהיו זכאים ל[[חדש:תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה#תוספות לתגמולים|תוספת תגמול]] (תוספות המתווספות לתגמול הנכות החודשי הקבוע).
+
* שכירים שמעסיקם שילם להם [[דמי מחלה]] עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים ב[[ימי מחלה|ימי המחלה]] שנוכו להם.
  
== פסקי דין ==
+
== ניכויים מהתגמול ==
<!--
+
* מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
  
== ארגוני סיוע ==
+
== גורמים מסייעים ==
<!--
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
+
=== ארגוני סיוע ===
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
+
{{הטמעת כותרת|נפגעי פעולות איבה#ארגוני סיוע}}
-->
 
  
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]] - סעיף 2
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]] - פרק ח' סימן ג' סעיף 86.
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
  
== מקורות ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
<!--
+
=== חקיקה ונהלים ===
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P229M2_001.htm#Seif2 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]- סעיפים 2, 3, 4
-->
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_002.htm#Seif89 חוק הביטוח הלאומי]- פרק ה' סימן ג' סעיף 86
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_011.htm#Seif13 תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954]
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = נפגעי פעולות איבה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]
 +
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 +
[[ar:تعويضات في فترة العلاج الطبي لمصاب العمليات العدائية]]

גרסה אחרונה מ־12:18, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה
יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

שיעורי התגמול

 • התשלום מחושב כתגמול חודשי.
 • למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות.
 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
  • סכום התגמול לא יעלה על 1,502.5 ₪ ליום (נכון לשנת 2022), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • לעובדים עצמאים:
  • סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
  • עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על 1,502.5 ₪ ליום (נכון לשנת 2022).
 • למי שלא עבדו לפני הפגיעה:
  • מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 • לבני נוער בגיל 18-14:
  • נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו 3,219.68 ₪ לחודש (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
  • נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה (החל מגיל 14), שאינם מסוגלים לעבוד בשל הטיפול הרפואי, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.
 • לשם כך, יש למלא טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • באירוע שאינו רב נפגעים, יש לצרף אישור מהמשטרה- "הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת מלחמה/איבה נגד ישראל" (אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון יש לקבל אישור מצה"ל).
  • אישורי הכנסה:
   • שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
   • עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה (פעולת איבה) (התביעה תועבר תחילה אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).
 • התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • שכירים שמעסיקם שילם להם דמי מחלה עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה שנוכו להם.

ניכויים מהתגמול

 • מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים