(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(6 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 25: שורה 25:
  
 
== שיעורי התגמול ==
 
== שיעורי התגמול ==
* התשלום מחושב כתגמול חודשי. למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש או בחלק מהיום, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות או מספר שעות ההיעדרות.
+
* התשלום מחושב כתגמול חודשי.  
 +
* למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות.
 
* '''לעובדים שכירים''':
 
* '''לעובדים שכירים''':
 
** סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
 
** סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
** סכום התגמול לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ש"ח ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.  
+
** סכום התגמול לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.  
 
* '''לעובדים עצמאים''':
 
* '''לעובדים עצמאים''':
 
** סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 
** סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
** עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ש"ח ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}).
+
** עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על {{ חשב ועצב| {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 3}}*5/30 }} ליום (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}).
 
* '''למי שלא עבדו לפני הפגיעה''':
 
* '''למי שלא עבדו לפני הפגיעה''':
** מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ש"ח לחודש (נכון ל-01.01.2021).
+
** מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 לחודש (נכון ל-01.01.2021).
** מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ש"ח לחודש (נכון ל-01.01.2021).
+
** מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 לחודש (נכון ל-01.01.2021).
 
** מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 
** מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 
* '''לבני נוער בגיל 18-14:'''
 
* '''לבני נוער בגיל 18-14:'''
** נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו {{ חשב ועצב| 6439.36*0.5 }} ש"ח ליום (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
+
** נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו {{ חשב ועצב| 6439.36*0.5 }} ₪ לחודש (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
 
** נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.
 
** נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.
  
שורה 44: שורה 45:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
+
* יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.
* לשם כך, יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי], ולצרף את המסמכים הבאים:
+
* לשם כך, יש למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T580.pdf טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי].
** תעודות מחלה מהגורם המטפל (רופא משפחה, בית החולים, רופא מומחה, וכדומה), המעידות על צורך רפואי במנוחה, ומפרטות את תקופת אישור המחלה.
+
* יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:  
**אישורי הכנסה:
+
** מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
 +
** באירוע שאינו רב נפגעים, יש לצרף אישור מהמשטרה- "הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת מלחמה/איבה נגד ישראל" (אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון יש לקבל אישור מצה"ל).
 +
** אישורי הכנסה:
 
*** שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
 
*** שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
 
*** עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי  שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 
*** עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי  שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
שורה 53: שורה 56:
 
** לסרוק אותם ולשלוח באמצעות [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
 
** לסרוק אותם ולשלוח באמצעות [https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
 
** לשלוח בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
 
** לשלוח בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]]" (התביעה תועבר תחילה אל [[הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).  
+
* התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ[[פגיעת איבה (פעולת איבה)]] (התביעה תועבר תחילה אל [[הרשות המאשרת במשרד הביטחון לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה|הרשות המאשרת במשרד הביטחון]] ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).  
 
* התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/general_forms/Pages/900%20-%20%20הודעה%20על%20עדכון%20פרטים%20אישיים.aspx טופס לשינוי פרטים אישיים].
 
* התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/general_forms/Pages/900%20-%20%20הודעה%20על%20עדכון%20פרטים%20אישיים.aspx טופס לשינוי פרטים אישיים].
 
* שכירים שמעסיקם שילם להם [[דמי מחלה]] עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים ב[[ימי מחלה|ימי המחלה]] שנוכו להם.
 
* שכירים שמעסיקם שילם להם [[דמי מחלה]] עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים ב[[ימי מחלה|ימי המחלה]] שנוכו להם.
 +
 
== ניכויים מהתגמול ==
 
== ניכויים מהתגמול ==
 
* מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.
 
* מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.
<!--== חשוב לדעת ==
 
* מי שנקבעה להם דרגת נכות של 20% לפחות וזכאים עקב כך ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה|תגמול נכות חודשי]], הרי שאם הם מקבלים תגמול בתקופת הטיפול הרפואי '''מעל 90 יום''', הם '''לא יהיו זכאים''' ל[[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה#תוספת תגמול לנכים מבוגרים (גיל 55 ומעלה)|תוספת תגמול לנכה מבוגר]] (תוספת המתווספת לתגמול הנכות החודשי הקבוע, וניתנת לנכים מעל גיל 55).
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
  
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
=== ארגוני סיוע ===
== ארגוני סיוע ==
 
 
{{הטמעת כותרת|נפגעי פעולות איבה#ארגוני סיוע}}
 
{{הטמעת כותרת|נפגעי פעולות איבה#ארגוני סיוע}}
  
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
== חקיקה ונהלים ==
+
 
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P229M2_001.htm#Seif2 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]- סעיפים 2, 3, 4
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P229M2_001.htm#Seif2 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה]- סעיפים 2, 3, 4
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_002.htm#Seif89 חוק הביטוח הלאומי]- פרק ה' סימן ג' סעיף 86
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_002.htm#Seif89 חוק הביטוח הלאומי]- פרק ה' סימן ג' סעיף 86
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_011.htm#Seif13 תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_011.htm#Seif13 תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954]
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
== תודות ==
 
-->
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
שורה 93: שורה 90:
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 +
[[ar:تعويضات في فترة العلاج الطبي لمصاب العمليات العدائية]]

גרסה אחרונה מ־12:18, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה
יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

שיעורי התגמול

 • התשלום מחושב כתגמול חודשי.
 • למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות.
 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
  • סכום התגמול לא יעלה על 1,502.5 ₪ ליום (נכון לשנת 2022), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • לעובדים עצמאים:
  • סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
  • עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על 1,502.5 ₪ ליום (נכון לשנת 2022).
 • למי שלא עבדו לפני הפגיעה:
  • מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ₪ לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 • לבני נוער בגיל 18-14:
  • נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו 3,219.68 ₪ לחודש (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
  • נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה (החל מגיל 14), שאינם מסוגלים לעבוד בשל הטיפול הרפואי, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכאות לתגמולים.
 • לשם כך, יש למלא טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • באירוע שאינו רב נפגעים, יש לצרף אישור מהמשטרה- "הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת מלחמה/איבה נגד ישראל" (אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון יש לקבל אישור מצה"ל).
  • אישורי הכנסה:
   • שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
   • עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כפגיעת איבה (פעולת איבה) (התביעה תועבר תחילה אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).
 • התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • שכירים שמעסיקם שילם להם דמי מחלה עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה שנוכו להם.

ניכויים מהתגמול

 • מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים