הקדמה:

ילד שהורהו נרצח/ה על ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי
לארבעה ילדים ומעלה משולם התגמול המקסימלי בסך 6,621 ש"ח (החל מיום 01.01.2013)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), ילד שהורהו נרצח/ה על ידי בן/בת הזוג, זכאי לתגמול חודשי.
התגמול משולם ליתומים בנוסף לכל קצבה אחרת שהם זכאים לה (כגון קצבת ילדים או קצבת שאירים).

מי זכאי?

 • ילד שהורהו נרצח/ה ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • ההורה שנרצח/ה היה תושב/ת ישראל.
  • חיי ההורה קופחו בידי בן זוגו (כולל בני זוג שאינם נשואים).
  • פרקליטות המדינה קבעה כי קיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
  • הרצח אירע אחרי התאריך 01.03.1994.
 • "ילד" ייחשב כל מי שהוא אחד מאלה (כולל ילד מאומץ או ילד חורג):
  • עדיין לא מלאו לו 18 שנים.
  • עדיין לא מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוך על-יסודי או במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות למטרה צבאית או לאומית.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות חובה בצה"ל.
  • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא מתנדב בשירות לאומי, או לומד במסגרת העתודה של צה"ל.


תהליך מימוש הזכות

גובה התגמול

 • התגמול המקסימלי שווה ל-75% מהשכר הממוצע במשק ביום הרצח (6,621 ש"ח החל מיום 01.01.2013).
 • גובה התגמול נקבע לפי מספר הילדים הזכאים במשפחה:
  • ילד אחד - 60% מהתגמול המקסימלי.
  • שני ילדים - 80% מהתגמול המקסימלי.
  • שלושה ילדים - 90% מהתגמול המקסימלי.
  • ארבעה ילדים ומעלה - התגמול המקסימלי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים