(שינויים שנערכו בגובה הקצבה)
מ (החלפת טקסט – " ," ב־",")
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכות}}
{{תקציר |תוכן=
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|תוכן=
{{דגשים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| מידע =  ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]]
| מידע =  ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]]
 
 
| מידע2 = גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה).
 
| מידע2 = גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה).
| פיצוי = שווי אחוז נכות הנו {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח עבור100% נכות
+
| פיצוי = שווי אחוז נכות הנו {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח עבור100% נכות
 
| חשוב = אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום [[ועדות רפואיות לניצולי שואה המקבלים תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה|ועדה רפואית]] לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר
 
| חשוב = אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום [[ועדות רפואיות לניצולי שואה המקבלים תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה|ועדה רפואית]] לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר
 
|חשוב2 = מקבלי תגמול זה זכאים ל[[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#הטבות מיוחדות למקבלי קצבה זו|הטבות נוספות]]
 
|חשוב2 = מקבלי תגמול זה זכאים ל[[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#הטבות מיוחדות למקבלי קצבה זו|הטבות נוספות]]
שורה 11: שורה 10:
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{טפסים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 1= [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]
| 1= [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]
 
 
| 2=[https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]  
 
| 2=[https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]  
 
}}
 
}}
  
{{ ראו גם
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| [[זכויות ניצולי שואה]]
| [[זכויות ניצולי שואה]]
 
 
| [[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]]
 
| [[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]]
 
| [[החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה]]
 
| [[החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה]]
 
| [[ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית]]
 
| [[ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית]]
 
}}
 
}}
{{עצם העניין/סיום}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
  
 
ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.
 
ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.
שורה 36: שורה 33:
 
* '''<big>במקרה שאינכם בטוחים שזהו התגמול המגיע לכם, ראו [[ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום]].</big>'''
 
* '''<big>במקרה שאינכם בטוחים שזהו התגמול המגיע לכם, ראו [[ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום]].</big>'''
  
== מי זכאי? ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד ב'''כל התנאים''' הבאים:  
 
* כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד ב'''כל התנאים''' הבאים:  
 
*# '''עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953'''.
 
*# '''עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953'''.
שורה 51: שורה 48:
 
* '''חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה'''.
 
* '''חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה'''.
  
=== אוכלוסיות מיוחדות ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
* '''הכרה בזכאותם של של ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה'''-במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה באוגוסט 2015, נכי רדיפות הנאצים שעד מועד זה לא היו זכאים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגלל שהיו תושבי קבע בגרמניה, זכאים עתה להוכיח את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , בתנאי שאינם מקבלים פיצוי בגין נירדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת. למידע נוסף ראו [[הכרה בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
+
* '''הכרה בזכאותם של של ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה'''-במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה באוגוסט 2015, נכי רדיפות הנאצים שעד מועד זה לא היו זכאים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגלל שהיו תושבי קבע בגרמניה, זכאים עתה להוכיח את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בתנאי שאינם מקבלים פיצוי בגין נירדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת. למידע נוסף ראו [[הכרה בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* '''זכאות יהודי לוב לתגמול''' - בעקבות החלטת בית המשפט לפיה [[יהודי לוב זכאים להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים|יהודי לוב זכאים, בנסיבות מסוימות, להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]], זכאים לתגמול יוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי. הזכאות היא בכפוף לתשלום התגמול לכל המוקדם מיום 01.04.2010, בהתאם למועד הגשת התביעה. לפירוט נוסף ראו [[הכרה גורפת ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* '''זכאות יהודי לוב לתגמול''' - בעקבות החלטת בית המשפט לפיה [[יהודי לוב זכאים להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים|יהודי לוב זכאים, בנסיבות מסוימות, להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]], זכאים לתגמול יוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי. הזכאות היא בכפוף לתשלום התגמול לכל המוקדם מיום 01.04.2010, בהתאם למועד הגשת התביעה. לפירוט נוסף ראו [[הכרה גורפת ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה , בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
+
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה, בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009 .לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
 
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009 .לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
שורה 62: שורה 59:
 
* '''זכאות יורשים''' - יורשיהם של ניצולי שואה שהגישו בקשה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונפטרו בטרם קיבלו את הקצבה שהוכרה להם, עשויים להיות זכאים לקצבה בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. לפירוט נוסף ראו [[זכאות יורשים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* '''זכאות יורשים''' - יורשיהם של ניצולי שואה שהגישו בקשה לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונפטרו בטרם קיבלו את הקצבה שהוכרה להם, עשויים להיות זכאים לקצבה בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. לפירוט נוסף ראו [[זכאות יורשים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
  
== מי אינו זכאי? ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.  
 
* ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.  
  
== גובה הגמלה ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<!--
 
<!--
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
 
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
*  '''החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח עבור100% נכות.'''
+
*  '''החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח עבור100% נכות.'''
  
  
שורה 77: שורה 74:
 
! !! ערך של כל אחוז נכות !! ערך התגמול המינימלי !!  ערך תגמול עבור 100% נכות  
 
! !! ערך של כל אחוז נכות !! ערך התגמול המינימלי !!  ערך תגמול עבור 100% נכות  
 
|-
 
|-
| '''גובה התגמול החל מיום 01.08.2019''' ||'''{{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח''' ||'''{{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''|| '''{{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''
+
| '''גובה התגמול החל מיום 01.08.2019''' ||'''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח''' ||'''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח'''|| '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח'''
 
|-
 
|-
 
| גובה התגמול  מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019  (כפי שנקבע באפריל 2019) ||'''59.1972 ש"ח''' || '''2,357 ש"ח''' ||'''5,919.72 ש"ח'''
 
| גובה התגמול  מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019  (כפי שנקבע באפריל 2019) ||'''59.1972 ש"ח''' || '''2,357 ש"ח''' ||'''5,919.72 ש"ח'''
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
{{דוגמה|  ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח)}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|  ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח)}}
  
 
* גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט  2019)  
 
* גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט  2019)  
שורה 91: שורה 88:
 
|-
 
|-
 
| '''25%-39%'''
 
| '''25%-39%'''
| {{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''40%'''
 
| '''40%'''
|  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*40}} ש"ח
+
|  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*40}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''50%'''
 
| '''50%'''
| {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*50}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*50}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''60%'''
 
| '''60%'''
| {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*60}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*60}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''70%'''
 
| '''70%'''
| {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*70}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*70}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''80%'''  
 
| '''80%'''  
| {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*80}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*80}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
|'''90%'''
 
|'''90%'''
| {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*90}} ש"ח
+
| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*90}} ש"ח
 
|-
 
|-
 
| '''100%'''
 
| '''100%'''
|{{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*100}} ש"ח
+
|{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*100}} ש"ח
 
|}
 
|}
====עדכון גובה התשלום לפי השיטה הלינארית====
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח  לניצול שואה בעל 1005 נכות.  
 
* בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח  לניצול שואה בעל 1005 נכות.  
 
* בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח  לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
 
* בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח  לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
שורה 120: שורה 117:
 
* בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017  עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017  עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.
  
== שינויים שנערכו בגובה הקצבה == <!-- פסקה זו מוטמעת בערך "גמלה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות"-->
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות .גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות .גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
שורה 176: שורה 173:
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
=== הגשת התביעה ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:  
 
* למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:  
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] במלואו (כולל הצהרה, צירוף מסמכים רפואיים, צילום תעודת זהות, אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חירות") ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] במלואו (כולל הצהרה, צירוף מסמכים רפואיים, צילום תעודת זהות, אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חירות") ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
***בכתובת :בנין נצבא ,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
+
***בכתובת :בנין נצבא,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
שורה 194: שורה 191:
 
* טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 
* טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 
* ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.  
 
* ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.  
=== עדכון פרטים ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
 
* יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
 
** שינוי כתובת מגורים  
 
** שינוי כתובת מגורים  
שורה 207: שורה 204:
 
:: תל אביב 6157302
 
:: תל אביב 6157302
  
==ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
 
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
{{תבנית:סיוע משפטי חינם לניצולי שואה ע"י הסיוע המשפטי במשרד המשפטים}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
  
== חשוב לדעת ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* '''ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, זכאים גם לסדרה של הטבות נוספות'''. לפירוט ההטבות ותנאי הזכאות לכל הטבה ראו [[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]].
 
* '''ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, זכאים גם לסדרה של הטבות נוספות'''. לפירוט ההטבות ותנאי הזכאות לכל הטבה ראו [[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]].
 
* ניצולי שואה שאיבדו את זכאותם לקצבת הבטחת הכנסה עקב העלאת גובה התגמול לניצולי השואה, יהיו זכאים להמשיך לקבל את הטבות שקיבלו עקב הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה. לרשימת ההטבות המלאה [[הבטחת הכנסה#הטבות למקבלי הבטחת הכנסה|לחצו כאן]].  
 
* ניצולי שואה שאיבדו את זכאותם לקצבת הבטחת הכנסה עקב העלאת גובה התגמול לניצולי השואה, יהיו זכאים להמשיך לקבל את הטבות שקיבלו עקב הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה. לרשימת ההטבות המלאה [[הבטחת הכנסה#הטבות למקבלי הבטחת הכנסה|לחצו כאן]].  
שורה 237: שורה 234:
 
* ביום 25.07.2013  נכנס לתוקפו עדכון לפיו שינוי שיעור התגמול כפי שעודכן בשנת 2013 יחול רטרואקטיבית החל מיום 01.04.2013. לפיכך, בתגמול חודש יולי 2013 שולמו הפרשים לניצולים המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ושינוי שיעור התגמול גרם להגדלת קצבתם.-->
 
* ביום 25.07.2013  נכנס לתוקפו עדכון לפיו שינוי שיעור התגמול כפי שעודכן בשנת 2013 יחול רטרואקטיבית החל מיום 01.04.2013. לפיכך, בתגמול חודש יולי 2013 שולמו הפרשים לניצולים המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ושינוי שיעור התגמול גרם להגדלת קצבתם.-->
  
== פסקי דין ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#פסקי דין}}
+
:{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#פסקי דין}}
  
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
+
<noinclude>{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רשימה=}}</noinclude>
  
== ארגוני סיוע ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}
+
:{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}
  
==גורמי ממשל==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
  
== חקיקה ונהלים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#חקיקה ונהלים}}
+
:{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#חקיקה ונהלים}}
== הרחבות ופרסומים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [http://mof.gov.il/hrights/NewsAndUpdates/Pages/Mess_13122017.aspx  עדכונים בגובה התגמולים החודשיים- דצמבר 2017]-הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 
* [http://mof.gov.il/hrights/NewsAndUpdates/Pages/Mess_13122017.aspx  עדכונים בגובה התגמולים החודשיים- דצמבר 2017]-הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 
* [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר.
 
* [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר.
 
* [http://avivshoa.co.il/?UrlID_Category=34&UrlID=204 זכויות ניצולי השואה] באתר עמותת אביב לניצולי השואה.
 
* [http://avivshoa.co.il/?UrlID_Category=34&UrlID=204 זכויות ניצולי השואה] באתר עמותת אביב לניצולי השואה.
  
==Metadata==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]  
 
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]  
 
[[קטגוריה:ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]]
 
[[קטגוריה:ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]

גרסה מ־14:35, 16 באוגוסט 2019

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | מידע2 = גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה). | פיצוי = שווי אחוז נכות הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות | חשוב = אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר |חשוב2 = מקבלי תגמול זה זכאים להטבות נוספות | ממשל = למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

}} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1= טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | 2=טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים }}

{{Expansion depth limit exceeded| זכויות ניצולי שואה | ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר | החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה | ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית }} {{Expansion depth limit exceeded}}

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.

Expansion depth limit exceeded

 • כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.

Expansion depth limit exceeded

 • התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 • החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות עומד על {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות.


ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.08.2019 {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ש"ח 2,357 ש"ח 5,919.72 ש"ח

{{Expansion depth limit exceeded| ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח)}}

 • גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט 2019)
! אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
25%-39% {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
40% {{Expansion depth limit exceeded}}*40}} ש"ח
50% {{Expansion depth limit exceeded}}*50}} ש"ח
60% {{Expansion depth limit exceeded}}*60}} ש"ח
70% {{Expansion depth limit exceeded}}*70}} ש"ח
80% {{Expansion depth limit exceeded}}*80}} ש"ח
90% {{Expansion depth limit exceeded}}*90}} ש"ח
100% {{Expansion depth limit exceeded}}*100}} ש"ח

Expansion depth limit exceeded

 • בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח לניצול שואה בעל 1005 נכות.
 • בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
 • בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על 57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 • בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017 עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

 • למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" (FSB), ככל שיש.
  • עדויות כתובות, ככל שהוגש על ידכם וקיים ברשותכם.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לאחר שהתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול (כולל ההצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים) ברשות לזכויות ניצולי השואה יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
 • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.

Expansion depth limit exceeded

 • יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
 • עדכון פרטי חשבון בנק - על מבקש תגמול המשנה את פרטי חשבון בנק להודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
 • הכתובת לשליחת עדכון בדואר:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#פסקי דין}}

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#חקיקה ונהלים}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded