(24 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 28: שורה 28:
 
* ערך זה עוסק בתגמול הבסיסי.
 
* ערך זה עוסק בתגמול הבסיסי.
 
* למידע אודות תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ראו [[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה]].
 
* למידע אודות תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ראו [[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה]].
*בחודש אוגוסט  2019, בעקבות "תוספת שכר" הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_11082019 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019].
+
*ב 01.12.2019 , בעקבות "תוספת שכר" הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_20191230 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים החל מיום 01.12.2019].
* בחודש אפריל 2019  עודכנו  שיעורי התגמול,  רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. . למידע נוסף ראו :[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]]
+
 
* לשינויים קודמים בגובה התגמול ראו:
 
** [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]]
 
** [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - ינואר 2018]]
 
** [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אוקטובר 2016]]
 
 
* '''<big>במקרה שאינכם בטוחים שזהו התגמול המגיע לכם, ראו [[ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום]].</big>'''
 
* '''<big>במקרה שאינכם בטוחים שזהו התגמול המגיע לכם, ראו [[ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום]].</big>'''
  
שורה 52: שורה 48:
  
 
=== אוכלוסיות מיוחדות ===
 
=== אוכלוסיות מיוחדות ===
* '''הכרה בזכאותם של של ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה'''-במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה באוגוסט 2015, נכי רדיפות הנאצים שעד מועד זה לא היו זכאים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגלל שהיו תושבי קבע בגרמניה, זכאים עתה להוכיח את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , בתנאי שאינם מקבלים פיצוי בגין נירדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת. למידע נוסף ראו [[הכרה בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
+
* '''הכרה בזכאותם של של ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה'''-במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה באוגוסט 2015, נכי רדיפות הנאצים שעד מועד זה לא היו זכאים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגלל שהיו תושבי קבע בגרמניה, זכאים עתה להוכיח את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בתנאי שאינם מקבלים פיצוי בגין נירדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת. למידע נוסף ראו [[הכרה בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* '''זכאות יהודי לוב לתגמול''' - בעקבות החלטת בית המשפט לפיה [[יהודי לוב זכאים להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים|יהודי לוב זכאים, בנסיבות מסוימות, להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]], זכאים לתגמול יוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי. הזכאות היא בכפוף לתשלום התגמול לכל המוקדם מיום 01.04.2010, בהתאם למועד הגשת התביעה. לפירוט נוסף ראו [[הכרה גורפת ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* '''זכאות יהודי לוב לתגמול''' - בעקבות החלטת בית המשפט לפיה [[יהודי לוב זכאים להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים|יהודי לוב זכאים, בנסיבות מסוימות, להכרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]], זכאים לתגמול יוצאי לוב שעילת תביעתם נוגעת לרדיפות ופחד מהשלטון הנאצי. הזכאות היא בכפוף לתשלום התגמול לכל המוקדם מיום 01.04.2010, בהתאם למועד הגשת התביעה. לפירוט נוסף ראו [[הכרה גורפת ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה , בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
+
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה, בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009 .לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
+
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009. לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
**  '''בשנת 2019 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח'''. מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או  קצבה [[עובדי כפיה זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים| לעובדי כפייה]], יוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון . למידע נוסף ראו: [[קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה אשר שהו בתקופת השואה בגטאות פתוחים שהוכרו בשנת 2019]].
+
**  '''בשנת 2019 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח'''. מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או  קצבה [[עובדי כפיה זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים| לעובדי כפייה]], יוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון. למידע נוסף ראו: [[קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה אשר שהו בתקופת השואה בגטאות פתוחים שהוכרו בשנת 2019]].
 
** בשנת 2016 הכירו הגרמנים בערים נוספות בבולגריה כגטו פתוח. עקב כך, יוצאי בולגריה שהתגוררו בתקופת הגטו בערים אלה, עשויים להיות זכאים לקצבה. לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה ליהודי בולגריה אשר שהו בתקופת השואה בערים שהוכרו בשנת 2016 כגטו פתוח]].
 
** בשנת 2016 הכירו הגרמנים בערים נוספות בבולגריה כגטו פתוח. עקב כך, יוצאי בולגריה שהתגוררו בתקופת הגטו בערים אלה, עשויים להיות זכאים לקצבה. לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה ליהודי בולגריה אשר שהו בתקופת השואה בערים שהוכרו בשנת 2016 כגטו פתוח]].
 
**בשנת 2018 הכירה גרמניה בערים נוספות כגטו: בעיר פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה בין התאריכים 01.06.1943-31.08.1944, ובעיירה סטרטייבקה (Stratiyevka) שבאוקראינה-טרנסניסטריה בין התאריכים 30.08.1941-18.03.1944. למידע נוסף ראו: [[זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה]]
 
**בשנת 2018 הכירה גרמניה בערים נוספות כגטו: בעיר פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה בין התאריכים 01.06.1943-31.08.1944, ובעיירה סטרטייבקה (Stratiyevka) שבאוקראינה-טרנסניסטריה בין התאריכים 30.08.1941-18.03.1944. למידע נוסף ראו: [[זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה]]
שורה 65: שורה 61:
 
* ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.  
 
* ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.  
  
== גובה הגמלה ==
+
== גובה הגמלה ==<!-- פסקה זו מוטמעת בערך של גמלה ליוצאי מחנות וגטאות-->
 
<!--
 
<!--
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
+
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול. כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
*  '''החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח עבור100% נכות.'''
+
*  '''החל מה- 01.12.2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח עבור100% נכות.'''
*'בחודש אפריל 2019 עלה גובה התגמול רטרואקטיבית, החל מיום 01.06.2018 , ושווי אחוז נכות  עומד על59.19 ש"ח, התגמול המינימלי היה 2,357 ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי עמד על 5,919.72 ש"ח עבור100% נכות.
+
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 77: שורה 73:
 
! !! ערך של כל אחוז נכות !! ערך התגמול המינימלי !!  ערך תגמול עבור 100% נכות  
 
! !! ערך של כל אחוז נכות !! ערך התגמול המינימלי !!  ערך תגמול עבור 100% נכות  
 
|-
 
|-
| '''גובה התגמול החל מיום 01.08.2019''' ||'''{{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח''' ||'''{{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''|| '''{{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''
+
| '''גובה התגמול החל מיום 01.12.2019'''||'''{{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח''' ||'''{{נתון:קצבה מינימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''|| '''{{נתון:קצבה מקסימלית לניצולי שואה}} ש"ח'''
 +
|-
 +
| גובה התגמול  01.08.2019 ועד ליום 30.11.2019 ||59.70 ש"ח  ||2,377 ש"ח || 5,970.44 ש"ח
 
|-
 
|-
| גובה התגמול  מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019  (כפי שנקבע באפריל 2019) ||'''59.1972 ש"ח''' || '''2,357 ש"ח''' ||'''5,919.72 ש"ח'''
+
| גובה התגמול  מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019  (כפי שנקבע באפריל 2019) ||59.1972 ש"ח || 2,357 ש"ח ||5,919.72 ש"ח
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
{{דוגמה|  ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח)}}
 
{{דוגמה|  ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}} ש"ח)}}
  
* גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט  2019)  
+
* גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מדצמבר 2019)  
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 114: שורה 112:
 
|{{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*100}} ש"ח
 
|{{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של ניצולי שואה}}*100}} ש"ח
 
|}
 
|}
====עדכון גובה התשלום לפי השיטה הלינארית====
 
* בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח  לניצול שואה בעל 1005 נכות.
 
* בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח  לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
 
* בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על  57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017  עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
  
== שינויים שנערכו בגובה הקצבה ==
+
== שינויים שנערכו בגובה הקצבה == <!-- פסקה זו מוטמעת בערך "גמלה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות"-->
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות .גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
+
* באוגוסט 2019 עלה התגמול החודשי והוא עמד על  59.70 ש"ח לעל אחוז נכות. גובה התגמול המינימלי עמד על 2,377 ש"ח. למידע נוסף ראו [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אוגוסט 2019]]
 +
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות. גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* בחודשים  ינואר 2018 ודצמבר 2017 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי, בשתי פעימות  החל מחודש מרץ 2017. על פי עדכון זה גובה הקצבה המינימלית החל מחודש אוקטובר 2017 הנה  2,308 ש"ח לחודש. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - ינואר 2018]]
 
* בחודשים  ינואר 2018 ודצמבר 2017 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי, בשתי פעימות  החל מחודש מרץ 2017. על פי עדכון זה גובה הקצבה המינימלית החל מחודש אוקטובר 2017 הנה  2,308 ש"ח לחודש. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - ינואר 2018]]
שורה 164: שורה 158:
 
<!--
 
<!--
 
====עדכונים בגובה התשלום לפי שיטת המדרגות בעבר====
 
====עדכונים בגובה התשלום לפי שיטת המדרגות בעבר====
* מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש יוני 2018, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה והשנייה ( 25%-40%) היה 2,308 ש"ח.
+
* מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש יוני 2018, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה והשנייה (25%-40%) היה 2,308 ש"ח.
*מחודש מרץ 2017 ועד לחודש אוקטובר 2017, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה (25%-39%), היה  2,279 ש"ח . בחודש ינואר 2018 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.10.2017.
+
*מחודש מרץ 2017 ועד לחודש אוקטובר 2017, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה (25%-39%), היה  2,279 ש"ח. בחודש ינואר 2018 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.10.2017.
 
* בין חודש אפריל 2016 ועד חודש מרץ 2017 גובה הקצבה המינימלית במדרגה הראשונה  (25%-39%), היה 2,248 ש"ח. בחודש דצמבר 2017 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.03.2017.-->
 
* בין חודש אפריל 2016 ועד חודש מרץ 2017 גובה הקצבה המינימלית במדרגה הראשונה  (25%-39%), היה 2,248 ש"ח. בחודש דצמבר 2017 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.03.2017.-->
 
<!--
 
<!--
שורה 172: שורה 166:
 
* '''חשוב: התגמול בפועל ישולם לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר - לפי מדרגות בהתאם לטבלה שלמעלה, או לפי שיטת התשלום הלינארית בהתאם לאחוזי הנכות. '''(מסיבה זו, לעתים גובה התגמול שיקבל הניצול יהיה גבוה מהרשום בטבלה המפרטת את שיטת המדרגות).
 
* '''חשוב: התגמול בפועל ישולם לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר - לפי מדרגות בהתאם לטבלה שלמעלה, או לפי שיטת התשלום הלינארית בהתאם לאחוזי הנכות. '''(מסיבה זו, לעתים גובה התגמול שיקבל הניצול יהיה גבוה מהרשום בטבלה המפרטת את שיטת המדרגות).
 
{{דוגמה| לניצול שואה הוכרו 55% נכות.  
 
{{דוגמה| לניצול שואה הוכרו 55% נכות.  
*על פי '''שיטת המדרגות''' זכאי ניצול השואה לגמלה בגובה 2,711 ₪ ש"ח לחודש .
+
*על פי '''שיטת המדרגות''' זכאי ניצול השואה לגמלה בגובה 2,711 ₪ ש"ח לחודש.  
 
*עפ"י '''השיטה הלינארית''' זכאי ניצול השואה (החל מיוני 2018)  לגמלה חודשית בגובה  3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)}}
 
*עפ"י '''השיטה הלינארית''' זכאי ניצול השואה (החל מיוני 2018)  לגמלה חודשית בגובה  3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)}}
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
שורה 181: שורה 175:
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] במלואו (כולל הצהרה, צירוף מסמכים רפואיים, צילום תעודת זהות, אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חירות") ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
** '''טופס תביעה מקוון''' - יש למלא את [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivor@mof.gov.il טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] במלואו (כולל הצהרה, צירוף מסמכים רפואיים, צילום תעודת זהות, אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חירות") ולשלוח את הטופס באמצעות המחשב, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
 
**  '''טופס תביעה שאינו מקוון''' - אם אין אפשרות למלא את טופס התביעה המקוון ניתן להדפיס את [https://www.gov.il/blobFolder/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution/he/tvia_redifot1957.pdf טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים] למלאו באופן ידני ולהעבירו  בצירוף המסמכים הנדרשים אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]:
***בכתובת :בנין נצבא ,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
+
***בכתובת: בנין נצבא ,רחוב יצחק שדה 17  ת.ד. 57380 תל - אביב 6157302   
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665  
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
 
***או לסרוק את המסמכים  ולשולחם לכתובת: info@shikum.mof.gov.il
שורה 208: שורה 202:
  
 
==ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה==
 
==ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה==
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
+
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.  
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
שורה 219: שורה 213:
 
* '''הגבלת שכר טרחת עורך דין'''- החל מיום 09.01.2011, גובה שכר טרחת עו"ד המייצג ניצולי שואה בתביעה להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מוגבל לסכום של  7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014) + מע"מ + הצמדה. לפרטים נוספים, ראו '''[[הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]'''
 
* '''הגבלת שכר טרחת עורך דין'''- החל מיום 09.01.2011, גובה שכר טרחת עו"ד המייצג ניצולי שואה בתביעה להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מוגבל לסכום של  7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014) + מע"מ + הצמדה. לפרטים נוספים, ראו '''[[הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]'''
 
*'''הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית'''-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:[[הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
*'''הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית'''-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:[[הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
*  '''ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי  בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים,'''  ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם,  בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]], וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל .  
+
*  '''ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי  בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים,'''  ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם,  בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]], וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל.  
 
** ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)  
 
** ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)  
 
**ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
 
**ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.

גרסה מ־19:54, 5 בינואר 2020

הקדמה:

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה).
שווי אחוז נכות הנו 64.1206 ש"ח, התגמול המינימלי הנו 2,554 ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 6,412.06 ש"ח עבור100% נכות
אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר
מקבלי תגמול זה זכאים להטבות נוספות

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.

מי זכאי?

 • כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

אוכלוסיות מיוחדות

מי אינו זכאי?

 • ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.

גובה הגמלה

 • התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול. כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 • החל מה- 01.12.2019 שווי אחוז נכות עומד על 64.1206 ש"ח, התגמול המינימלי הנו 2,554 ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 6,412.06 ש"ח עבור100% נכות.


ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.12.2019 64.1206 ש"ח 2,554 ש"ח 6,412.06 ש"ח
גובה התגמול 01.08.2019 ועד ליום 30.11.2019 59.70 ש"ח 2,377 ש"ח 5,970.44 ש"ח
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ש"ח 2,357 ש"ח 5,919.72 ש"ח
דוגמה
ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה 3,526.63 ש"ח (לפי החישוב: 55 X‏ 64.1206 ש"ח)
 • גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מדצמבר 2019)
! אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
25%-39% 2,554 ש"ח
40% 2,564.82 ש"ח
50% 3,206.03 ש"ח
60% 3,847.24 ש"ח
70% 4,488.44 ש"ח
80% 5,129.65 ש"ח
90% 5,770.85 ש"ח
100% 6,412.06 ש"ח

שינויים שנערכו בגובה הקצבה

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

 • למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" (FSB), ככל שיש.
  • עדויות כתובות, ככל שהוגש על ידכם וקיים ברשותכם.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לאחר שהתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול (כולל ההצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים) ברשות לזכויות ניצולי השואה יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
 • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.

עדכון פרטים

 • יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
 • עדכון פרטי חשבון בנק - על מבקש תגמול המשנה את פרטי חשבון בנק להודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
 • הכתובת לשליחת עדכון בדואר:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים