מ (החלפת טקסט – " ," ב־",")
מ (החלפת טקסט – " ." ב־".")
שורה 26: שורה 26:
 
* למידע אודות תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ראו [[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה]].
 
* למידע אודות תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ראו [[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה]].
 
*בחודש אוגוסט  2019, בעקבות "תוספת שכר" הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_11082019 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019].
 
*בחודש אוגוסט  2019, בעקבות "תוספת שכר" הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_11082019 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019].
* בחודש אפריל 2019  עודכנו  שיעורי התגמול,  רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. . למידע נוסף ראו :[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]]
+
* בחודש אפריל 2019  עודכנו  שיעורי התגמול,  רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018.. למידע נוסף ראו :[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]]
 
* לשינויים קודמים בגובה התגמול ראו:
 
* לשינויים קודמים בגובה התגמול ראו:
 
** [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]]
 
** [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]]
שורה 53: שורה 53:
 
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה, בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
 
* '''זכאותם של ניצולי שואה ברומניה, בולגריה ואוקראינה-טרנסניסטריה''' -  
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
**בעקבות החלטת בית המשפט מיום 09.11.2009, זכאים ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה, לקבל תגמול במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. לפירוט נוסף ראו [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים]].
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009 .לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
+
** יהודים שחיו בתנאי "שלילת חופש" בבולגריה ורומניה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה החל משנת 2009.לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה]]
**  '''בשנת 2019 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח'''. מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או  קצבה [[עובדי כפיה זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים| לעובדי כפייה]], יוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון . למידע נוסף ראו: [[קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה אשר שהו בתקופת השואה בגטאות פתוחים שהוכרו בשנת 2019]].
+
**  '''בשנת 2019 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח'''. מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או  קצבה [[עובדי כפיה זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים| לעובדי כפייה]], יוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון. למידע נוסף ראו: [[קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה אשר שהו בתקופת השואה בגטאות פתוחים שהוכרו בשנת 2019]].
 
** בשנת 2016 הכירו הגרמנים בערים נוספות בבולגריה כגטו פתוח. עקב כך, יוצאי בולגריה שהתגוררו בתקופת הגטו בערים אלה, עשויים להיות זכאים לקצבה. לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה ליהודי בולגריה אשר שהו בתקופת השואה בערים שהוכרו בשנת 2016 כגטו פתוח]].
 
** בשנת 2016 הכירו הגרמנים בערים נוספות בבולגריה כגטו פתוח. עקב כך, יוצאי בולגריה שהתגוררו בתקופת הגטו בערים אלה, עשויים להיות זכאים לקצבה. לפרטים נוספים ראו: [[זכאות לקצבה ליהודי בולגריה אשר שהו בתקופת השואה בערים שהוכרו בשנת 2016 כגטו פתוח]].
 
**בשנת 2018 הכירה גרמניה בערים נוספות כגטו: בעיר פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה בין התאריכים 01.06.1943-31.08.1944, ובעיירה סטרטייבקה (Stratiyevka) שבאוקראינה-טרנסניסטריה בין התאריכים 30.08.1941-18.03.1944. למידע נוסף ראו: [[זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה]]
 
**בשנת 2018 הכירה גרמניה בערים נוספות כגטו: בעיר פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה בין התאריכים 01.06.1943-31.08.1944, ובעיירה סטרטייבקה (Stratiyevka) שבאוקראינה-טרנסניסטריה בין התאריכים 30.08.1941-18.03.1944. למידע נוסף ראו: [[זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה]]
שורה 66: שורה 66:
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
'''התשלום בפועל מחושב לפי הגבוהה מבין "שיטת המדרגות" או "השיטה הלינארית":'''
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
 
=== '''תשלום לפי השיטה הליניארית''' ===-->
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
+
*  התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול. כל אחוז נכות  מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 
*  '''החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח עבור100% נכות.'''
 
*  '''החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות  עומד על {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח  עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח עבור100% נכות.'''
  
שורה 113: שורה 113:
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח  לניצול שואה בעל 1005 נכות.  
 
* בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח  לניצול שואה בעל 1005 נכות.  
* בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח  לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
+
* בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח  לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על  57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על  57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017  עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 
* בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017  עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.
  
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות .גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
+
* באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עמד על 59.19 ש"ח לכל אחוז נכות.גובה התגמול המינימלי עמד  על 2,357 ש"ח. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* החל מיום  01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019 גובה הקצבה המינימלית עמד על  2,325 ש"ח. למידע נוסף ראו  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* בחודשים  ינואר 2018 ודצמבר 2017 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי, בשתי פעימות  החל מחודש מרץ 2017. על פי עדכון זה גובה הקצבה המינימלית החל מחודש אוקטובר 2017 הנה  2,308 ש"ח לחודש. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - ינואר 2018]]
 
* בחודשים  ינואר 2018 ודצמבר 2017 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי, בשתי פעימות  החל מחודש מרץ 2017. על פי עדכון זה גובה הקצבה המינימלית החל מחודש אוקטובר 2017 הנה  2,308 ש"ח לחודש. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - ינואר 2018]]
שורה 162: שורה 162:
 
====עדכונים בגובה התשלום לפי שיטת המדרגות בעבר====
 
====עדכונים בגובה התשלום לפי שיטת המדרגות בעבר====
 
* מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש יוני 2018, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה והשנייה ( 25%-40%) היה 2,308 ש"ח.
 
* מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש יוני 2018, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה והשנייה ( 25%-40%) היה 2,308 ש"ח.
*מחודש מרץ 2017 ועד לחודש אוקטובר 2017, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה (25%-39%), היה  2,279 ש"ח . בחודש ינואר 2018 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.10.2017.
+
*מחודש מרץ 2017 ועד לחודש אוקטובר 2017, גובה הקצבה המינימלי בדרגה הראשונה (25%-39%), היה  2,279 ש"ח. בחודש ינואר 2018 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.10.2017.
 
* בין חודש אפריל 2016 ועד חודש מרץ 2017 גובה הקצבה המינימלית במדרגה הראשונה  (25%-39%), היה 2,248 ש"ח. בחודש דצמבר 2017 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.03.2017.-->
 
* בין חודש אפריל 2016 ועד חודש מרץ 2017 גובה הקצבה המינימלית במדרגה הראשונה  (25%-39%), היה 2,248 ש"ח. בחודש דצמבר 2017 חל שינוי רטרואקטיבי בגובה הקצבה המינימלית, החל מיום 01.03.2017.-->
 
<!--
 
<!--
שורה 169: שורה 169:
 
* '''חשוב: התגמול בפועל ישולם לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר - לפי מדרגות בהתאם לטבלה שלמעלה, או לפי שיטת התשלום הלינארית בהתאם לאחוזי הנכות. '''(מסיבה זו, לעתים גובה התגמול שיקבל הניצול יהיה גבוה מהרשום בטבלה המפרטת את שיטת המדרגות).
 
* '''חשוב: התגמול בפועל ישולם לפי השיטה שמעניקה תגמול גבוה יותר - לפי מדרגות בהתאם לטבלה שלמעלה, או לפי שיטת התשלום הלינארית בהתאם לאחוזי הנכות. '''(מסיבה זו, לעתים גובה התגמול שיקבל הניצול יהיה גבוה מהרשום בטבלה המפרטת את שיטת המדרגות).
 
{{דוגמה| לניצול שואה הוכרו 55% נכות.  
 
{{דוגמה| לניצול שואה הוכרו 55% נכות.  
*על פי '''שיטת המדרגות''' זכאי ניצול השואה לגמלה בגובה 2,711 ₪ ש"ח לחודש .
+
*על פי '''שיטת המדרגות''' זכאי ניצול השואה לגמלה בגובה 2,711 ₪ ש"ח לחודש.
 
*עפ"י '''השיטה הלינארית''' זכאי ניצול השואה (החל מיוני 2018)  לגמלה חודשית בגובה  3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)}}
 
*עפ"י '''השיטה הלינארית''' זכאי ניצול השואה (החל מיוני 2018)  לגמלה חודשית בגובה  3,255.846 ₪ (55 *59.1972 ₪)}}
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
 
* מאחר וגובה הגמלה לפי השיטה הלינארית הינו גבוהה יותר, תשולם הגמלה ישולם לפי החישוב בשיטה הלינארית.}}-->
שורה 205: שורה 205:
  
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
+
* ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
* ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
 
*  לפרטים נוספים ראו [[ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
שורה 216: שורה 216:
 
* '''הגבלת שכר טרחת עורך דין'''- החל מיום 09.01.2011, גובה שכר טרחת עו"ד המייצג ניצולי שואה בתביעה להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מוגבל לסכום של  7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014) + מע"מ + הצמדה. לפרטים נוספים, ראו '''[[הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]'''
 
* '''הגבלת שכר טרחת עורך דין'''- החל מיום 09.01.2011, גובה שכר טרחת עו"ד המייצג ניצולי שואה בתביעה להכרה כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מוגבל לסכום של  7,013 ש"ח (נכון לינואר 2014) + מע"מ + הצמדה. לפרטים נוספים, ראו '''[[הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]'''
 
*'''הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית'''-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:[[הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
*'''הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית'''-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:[[הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]].
*  '''ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי  בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים,'''  ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם,  בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]], וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל .  
+
*  '''ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי  בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים,'''  ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם,  בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]], וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל.  
 
** ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)  
 
** ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)  
 
**ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
 
**ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.

גרסה מ־16:41, 16 באוגוסט 2019

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | מידע2 = גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה). | פיצוי = שווי אחוז נכות הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות | חשוב = אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר |חשוב2 = מקבלי תגמול זה זכאים להטבות נוספות | ממשל = למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

}} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1= טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | 2=טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים }}

{{Expansion depth limit exceeded| זכויות ניצולי שואה | ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר | החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה | ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית }} {{Expansion depth limit exceeded}}

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.

Expansion depth limit exceeded

 • כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.

Expansion depth limit exceeded

 • התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול. כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 • החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות עומד על {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות.


ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.08.2019 {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ש"ח 2,357 ש"ח 5,919.72 ש"ח

{{Expansion depth limit exceeded| ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח)}}

 • גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט 2019)
! אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
25%-39% {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
40% {{Expansion depth limit exceeded}}*40}} ש"ח
50% {{Expansion depth limit exceeded}}*50}} ש"ח
60% {{Expansion depth limit exceeded}}*60}} ש"ח
70% {{Expansion depth limit exceeded}}*70}} ש"ח
80% {{Expansion depth limit exceeded}}*80}} ש"ח
90% {{Expansion depth limit exceeded}}*90}} ש"ח
100% {{Expansion depth limit exceeded}}*100}} ש"ח

Expansion depth limit exceeded

 • בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח לניצול שואה בעל 1005 נכות.
 • בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 • בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על 57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 • בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017 עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

 • למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" (FSB), ככל שיש.
  • עדויות כתובות, ככל שהוגש על ידכם וקיים ברשותכם.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לאחר שהתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול (כולל ההצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים) ברשות לזכויות ניצולי השואה יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
 • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.

Expansion depth limit exceeded

 • יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
 • עדכון פרטי חשבון בנק - על מבקש תגמול המשנה את פרטי חשבון בנק להודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
 • הכתובת לשליחת עדכון בדואר:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#פסקי דין}}

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#חקיקה ונהלים}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded