הקדמה:

נכה המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלו הם עד 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מהסכומים שיפורטו, זכאי לתגמול לפי הכנסה
התגמול מהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לתקרת תגמול, המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם 50% ומעלה והכנסתם נמוכה, עשויים להיות זכאים ל תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר לזכויות ניצולי השואה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכי המלחמה בנאצים, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול לפי הכנסה המהווה השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה עד לתקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות), המפורטת בטבלה בהמשך.

מי זכאי?

  • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא בין 10% ל- 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
  • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
  • יילקחו בחשבון הכנסותיו של ניצול השואה כולל תגמול לנכי מלחמה ממשרד האוצר , קצבת זקנה, קצבאות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת מכל מקור שהוא .
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

גובה התגמול לפי הכנסה

  • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2018, החל מיום 01.06.2018.
  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018 5,601.28 ש"ח 5,741.68 ש"ח 6,266.34 ש"ח
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,560.14ש"ח 5,699.51 ש"ח 6,229.32 ש"ח
דוגמה
נכה מלחמה המוכר לפי חוק נכי המלחמה בנכות של 25%, מקבל החל מיום 01.06.2018 תגמול חודשי רגיל בסך 2,325 ₪ (ערך התגמול הרגיל המינימלי).
  • במידה וסך הכנסותיו האישיות הם מתחת ל- 5,741.68 ש"ח בחודש, הוא זכאי להשלמת הקצבה החודשית עד לסכום זה.
  • אם הכנסתו החודשית של נכה המלחמה עומדת על 3,000 ש"ח בחודש, כולל התגמול החודשי הרגיל , יהיה נכה המלחמה זכאי להשלמת הכנסה בסכום של 2,741.68 ש"ח ש"ח ש"ח לחודש.


גובה תקרת ההשלמה בעבר

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות