מ (החלפת טקסט – " :" ב־": ")
מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
שורה 27: שורה 27:
 
*[[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו היא בין 10% ל-49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך,  זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 
*[[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו היא בין 10% ל-49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך,  זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 
* הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:  
 
* הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:  
**תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה. אם הכנסותיו שלנכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. ( התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מ[[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים|גובה התגמול החודשי הרגיל]] לו זכאי נכה המלחמה.
+
**תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה. אם הכנסותיו שלנכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מ[[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים|גובה התגמול החודשי הרגיל]] לו זכאי נכה המלחמה.
 
**  בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים  לתגמול לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל [[קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)|קצבת זקנה]], קצבאות  אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת  (למשל, ריבית על חסכונות או  הכנסות משכר דירה).
 
**  בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים  לתגמול לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל [[קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)|קצבת זקנה]], קצבאות  אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת  (למשל, ריבית על חסכונות או  הכנסות משכר דירה).
 
** [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים | התגמול הרגיל ]] לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול לפי הכנסה
 
** [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים | התגמול הרגיל ]] לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול לפי הכנסה
שורה 41: שורה 41:
 
|  '''תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 10-18%}} ש"ח''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 19-39%}} ש"ח''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 40-49%}} ש"ח'''  
 
|  '''תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 10-18%}} ש"ח''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 19-39%}} ש"ח''' ||'''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 40-49%}} ש"ח'''  
 
|-
 
|-
|תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 עד ליום 31.07.2019 ( כפי שנקבע באפריל 2019)|| 5,678.48 ש"ח  ||5,820.81 ש"ח||6,352.70 ש"ח
+
|תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 עד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019)|| 5,678.48 ש"ח  ||5,820.81 ש"ח||6,352.70 ש"ח
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

גרסה מ־09:31, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

נכה המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלו הם עד 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מהסכומים שיפורטו, זכאי לתגמול לפי הכנסה
התגמול מהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לתקרת תגמול, המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם 50% ומעלה והכנסתם נמוכה, עשויים להיות זכאים ל תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכי המלחמה בנאצים, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול לפי הכנסה המהווה השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה עד לתקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות), המפורטת בטבלה בהמשך.

מי זכאי?

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא בין 10% ל-49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה. אם הכנסותיו שלנכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול לפי הכנסה
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

גובה התגמול לפי הכנסה

10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 5,830.19 ש"ח 5,976.33 ש"ח 6,522.43 ש"ח
תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 עד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 5,678.48 ש"ח 5,820.81 ש"ח 6,352.70 ש"ח
דוגמה
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה בלבד בסך 3,000 ש"ח לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 5,976.33 ש"ח בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 3,000 ש"ח בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול לפי הכנסה בגובה 2,976.33 ש"ח (לפי החישוב: 3000 - 5,976.33 ש"ח)
.
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך2,420 ש"ח בלבד, שזו גובה הקצבה המינימלית.
 • גובה תקרת ההשלמה בעבר

  תהליך מימוש הזכות

  • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
  טיפ
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  תודות