הקדמה:

בן או בת זוג של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים שקיבל תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה, עשוי להיות זכאי לקבלת תגמול לכל חייו, בכפוף למבחני הכנסה
בן הזוג יהיה זכאי לתגמול כל עוד לא נישא מחדש
זכאות של בן או בת הזוג תהיה החל מהחודש שלאחר הפטירה
החל מחודש יוני 2014, גובה התגמול לא יפחת בכל מקרה מ-2,000 ש"ח בחודש

חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים מסדירים את המקרים בהם בן או בת זוג של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ונפטר יוכל להמשיך לקבלת את התגמול.

מי זכאי?

מבחן הכנסה

 • משמעות מבחן ההכנסה היא שזכאות בן הזוג לתגמול השאירים תקבע בהתאם להכנסותיו.
 • בן הזוג של ניצול השואה או נכה המלחמה בנאצים יקבל השלמה לפי תקרת ההכנסה הקבועה בטבלה שלהלן, ובהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה.

גובה התגמול

 • אלמן/נה של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כול עוד לא נישאו מחדש.
 • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
 • "תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לאלמן/נה תגמול מוגדל. אם ההכנסות של האלמן/נה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם תגמול בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין ההכנסות . (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מגובה הקצבה הרגילה שהאלמן/נה זכאי/ת לו.
 • בבדיקת הזכאות של שארי הניצול לתגמול לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של שארי הניצול כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
 • בכל מקרה התגמול החודשי לבן/בת זוג של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים לא יפחת מ-2,000 ש"ח לחודש.
 • הסכומים של תקרת ההכנסה עודכנו בחודש אוגוסט 2019 . למידע נוסף ראו: הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019.
 • להלן טבלה המציינת את תקרת ההכנסה לה זכאים השארים של ניצולי השואה, על פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח החל מיום 01.08.2019:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד לסכום זה) החל מיום 01.08.2019 4,877.13 ש"ח 5,024.46 ש"ח 5,557.13 ש"ח
תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 4,835.70ש"ח 4,981.78 ש"ח 5,509.9 ש"ח
דוגמה
 • לאלמנה של ניצול שואה אשר הוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה מקצבת זיקנה בלבד בסך 2,000, ש"ח בחודש.
 • אלמנת הניצול זכאית להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 5,557.13 ש"ח, וסך הגמלה החודשית המוגדלת שהיא תקבל תעמוד על 3,557.13 ש"ח (=2000- 5,557.13 ש"ח ש"ח)
.
 • במקרה שהכנסותיו של בן הזוג עולות על הסכום הקבוע במבחני הכנסה,או שההשלמה עד לתקרה נמוכה מהתגמול הרגיל, יהיה בן הזוג זכאי לתגמול שארים רגיל (להבדיל מתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה) .
 • גובה תקרת ההשלמה בעבר

  היקף הזכאות

  • בן או בת זוג של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים העומד בתנאי הזכאות המפורטים לעיל, יהיה זכאי לתגמול השאירים לכל חייו, בכפוף למבחני הכנסה וכל עוד לא נישא מחדש.

  תהליך מימוש הזכות

  טיפ
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

  הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

  • בן זוג המקבל תגמול שאירים זכאי להטבות נוספות:
   • רשאי לבקש הלוואה לאחת המטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.
   • מענק עבור השתתפות בהקמת מצבה - המענק יינתן באופן אוטומטי עם אישור תגמול השאירים לבן הזוג.
  • בהיעדר בן זוג, רשאים קרובי המשפחה של מקבל התגמול, אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה, להגיש לרשות בקשה בכתב לקבלת השתתפות בהקמת המצבה.

  חשוב לדעת

  • הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה בציבור של ניצול השואה או נכה המלחמה בנאצים.
  • במקרים בהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יתכן ויורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה במלואה לבין פטירת ניצול השואה למידע נוסף ראו זכאות יורשים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
  • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


  חקיקה ונהלים