(נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:)
מ (החלפת טקסט – " ," ב־",")
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכות}}
{{תקציר |תוכן=
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|תוכן=
{{דגשים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| מידע = תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של [[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו 50% ומעלה
| מידע = תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של [[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו 50% ומעלה
 
 
| חשוב =  התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות
 
| חשוב =  התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות
| פיצוי=  נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה,  בעלי אחוזי נכות של 50%  זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של  {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח
+
| פיצוי=  נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה,  בעלי אחוזי נכות של 50%  זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח
 
|פיצוי 2=נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך
 
|פיצוי 2=נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך
 
|חשוב2=
 
|חשוב2=
שורה 11: שורה 10:
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{טפסים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 1=[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncom@mof.gov.il טופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה]
| 1=[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncom@mof.gov.il טופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה]
 
 
| 2=  [https://www.gov.il/blobFolder/service/survivors_beneftis_according_to_income/he/tagmul_lefihachnasa.pdf טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול  מוגדל לפי הכנסה]
 
| 2=  [https://www.gov.il/blobFolder/service/survivors_beneftis_according_to_income/he/tagmul_lefihachnasa.pdf טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול  מוגדל לפי הכנסה]
 
}}
 
}}
{{ראו גם
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| [[נכי המלחמה בנאצים]]
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 
 
| [[זכויות ניצולי שואה]]
 
| [[זכויות ניצולי שואה]]
 
| [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 
| [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 
| [[תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים]]
 
| [[תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים]]
 
}}
 
}}
{{עצם העניין/סיום}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
 
תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.  
 
תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.  
  
== מי זכאי? ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*[[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך,  זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 
*[[הגדרת נכה המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]] שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך,  זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 
* הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:  
 
* הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:  
שורה 32: שורה 29:
 
** לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.
 
** לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.
  
==גובה התגמול ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
===נכי המלחמה בנאצים בעלי '''50 אחוזי נכות ומעלה''':===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
*הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) '''עודכנו בחודש אוגוסט  2019 , באופן שתקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה }} ש"ח.'''
+
*הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) '''עודכנו בחודש אוגוסט  2019, באופן שתקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח.'''
 
*למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_11082019 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019].
 
*למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/he/departments/news/mess_11082019 הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה אודות עדכונים בגובה התגמולים החודשיים – אוגוסט 2019].
 
* להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
 
* להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
שורה 41: שורה 38:
 
!  !! 50 אחוזי נכות ומעלה  
 
!  !! 50 אחוזי נכות ומעלה  
 
|-
 
|-
| '''תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019'''|| '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח'''
+
| '''תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019'''|| '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח'''
 
|-  
 
|-  
 
|תקרת ההכנסה  החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) || 9,645.09 ש"ח
 
|תקרת ההכנסה  החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) || 9,645.09 ש"ח
שורה 47: שורה 44:
 
|}
 
|}
  
{{דוגמה | 1=
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 1=
 
* לנכה המלחמה  אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה  מקצבת זיקנה  ודמי שכירות בסך כולל של  5,000 ש"ח לחודש.
 
* לנכה המלחמה  אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה  מקצבת זיקנה  ודמי שכירות בסך כולל של  5,000 ש"ח לחודש.
* תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח בחודש.
+
* תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח בחודש.
*מאחר והכנסתו  החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש יהיה נכה המלחמה  זכאי  '''לתגמול  מוגדל לפי הכנסה  בסכום של  {{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} - 5000}} ש"ח''' (  (לפי החישוב: 5000 - {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח)}}
+
*מאחר והכנסתו  החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש יהיה נכה המלחמה  זכאי  '''לתגמול  מוגדל לפי הכנסה  בסכום של  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} - 5000}} ש"ח''' (  (לפי החישוב: 5000 - {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח)}}
* אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול  מוגדל לפי הכנסה, אלא ל[[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |תגמול רגיל בלבד]] ,  קצבתו הייתה עומדת על סך  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}}*50}} ש"ח (לפי החישוב: 50 X{{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}} ש"ח).
+
* אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול  מוגדל לפי הכנסה, אלא ל[[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |תגמול רגיל בלבד]],  קצבתו הייתה עומדת על סך  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*50}} ש"ח (לפי החישוב: 50 X{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח).
  
===נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר''' ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר'' זכאים  החל מחודש אוגוסט  2019  לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:
 
* נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר'' זכאים  החל מחודש אוגוסט  2019  לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:
** '''60-69 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}"'  ש"ח בתוספת של 5%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.(התגמול הרגיל הינו הסכום שמתקבל מהכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה ב {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}} ש"ח).
+
** '''60-69 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}"'  ש"ח בתוספת של 5%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.(התגמול הרגיל הינו הסכום שמתקבל מהכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה ב {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח).
** '''70-79 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה ''' {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת של 10%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
+
** '''70-79 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה ''' {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}  ש"ח בתוספת של 10%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
** '''80-89 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח בתוספת של 15%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
+
** '''80-89 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח בתוספת של 15%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
**'''90-100 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה ''' {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח בתוספת של 20%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.   
+
**'''90-100 אחוזי נכות''' : תקרת התגמול הנה ''' {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח בתוספת של 20%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.   
 
<!--
 
<!--
 
הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
 
הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
שורה 76: שורה 73:
 
-->
 
-->
  
{{דוגמה|1= '''תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה  שהוכר כבעל נכות של  65%, תעמוד על  {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} }} ש"ח בתוספת 5% [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]].
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|1= '''תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה  שהוכר כבעל נכות של  65%, תעמוד על  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} }} ש"ח בתוספת 5% [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]].
*  התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }} ש"ח  ובסה"כ  {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}} ש"ח (לפי החישוב: 65 &times; {{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }} ש"ח).
+
*  התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח  ובסה"כ  {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}} ש"ח (לפי החישוב: 65 &times; {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} ש"ח).
* 5% מהתגמול הרגיל הינם '''{{חשב ועצב| 0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}''' (לפי החישוב: 5% מתוך {{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}).
+
* 5% מהתגמול הרגיל הינם '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 0.05*{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}}''' (לפי החישוב: 5% מתוך {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}}).
* תקרה ההשלמה לתגמול הנה '''{{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}} ש"ח''' = {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} }} + {{חשב ועצב| 0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}
+
* תקרה ההשלמה לתגמול הנה '''{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} +  0.05*{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}} ש"ח''' = {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} }} + {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 0.05*{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}}
ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על  5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה  '''בסכום של {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65 - 5000}} ש"ח''' (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}
+
ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על  5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה  '''בסכום של {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} +  0.05*{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65 - 5000}} ש"ח''' (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| {{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}} +  0.05*{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}*65}}  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}
 
<!--
 
<!--
 
{{דוגמה|1= '''תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של  65%, תעמוד על {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת 5% [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]].
 
{{דוגמה|1= '''תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של  65%, תעמוד על {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת 5% [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]].
שורה 88: שורה 85:
 
נכה המלחמה שהכנסתו החודשית הנה 5,000 ש"ח יהיה זכאי, לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסך 4,884.51  ש"ח  (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 9,884.51  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח.)}}-->
 
נכה המלחמה שהכנסתו החודשית הנה 5,000 ש"ח יהיה זכאי, לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסך 4,884.51  ש"ח  (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 9,884.51  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח.)}}-->
  
===תקרת גובה ההשלמה בעבר===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*  באפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
*  באפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* בחודש יוני 2018  הוגדלו שיעורי התגמולים, החל מיום 01.06.2018.למידע נוסף ראו:  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* בחודש יוני 2018  הוגדלו שיעורי התגמולים, החל מיום 01.06.2018.למידע נוסף ראו:  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
שורה 94: שורה 91:
 
*בחודש אוקטובר 2016 הוגדל ערך התגמול בשתי פעימות,  '''באופן רטרואקטיבי''' החל מיום 01.10.2015.לפרטים נוספים ראו [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אוקטובר 2016 #השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים | שינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכי המלחמה בנאצים- אוקטובר 2016]]
 
*בחודש אוקטובר 2016 הוגדל ערך התגמול בשתי פעימות,  '''באופן רטרואקטיבי''' החל מיום 01.10.2015.לפרטים נוספים ראו [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אוקטובר 2016 #השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים | שינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכי המלחמה בנאצים- אוקטובר 2016]]
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* נכי המלחמה בנאצים  העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה '''באחת משתי הדרכים הבאות''':  
 
* נכי המלחמה בנאצים  העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה '''באחת משתי הדרכים הבאות''':  
 
* '''באמצעות טופס בקשה מקוון'''-  יש למלא את הפרטים הנדרשים ב[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncom@mof.gov.il טופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה], לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 
* '''באמצעות טופס בקשה מקוון'''-  יש למלא את הפרטים הנדרשים ב[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=survivorIncom@mof.gov.il טופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה], לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
*  או '''באמצעות הדפסת טופס בקשה'''- יש למלא את [https://www.gov.il/blobFolder/service/survivors_beneftis_according_to_income/he/tagmul_lefihachnasa.pdf טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול  מוגדל לפי הכנסה],  לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו ל[[רשות לזכויות ניצולי השואה]],  בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו :03-5682691 , 03-5682665  
+
*  או '''באמצעות הדפסת טופס בקשה'''- יש למלא את [https://www.gov.il/blobFolder/service/survivors_beneftis_according_to_income/he/tagmul_lefihachnasa.pdf טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול  מוגדל לפי הכנסה],  לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו ל[[רשות לזכויות ניצולי השואה]],  בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו :03-5682691, 03-5682665  
 
* לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:  
 
* לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:  
 
**שכירים –  6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
 
**שכירים –  6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
שורה 104: שורה 101:
 
**פנסיונרים –  6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
 
**פנסיונרים –  6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
 
**בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
 
**בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
{{תבנית:סיוע משפטי חינם לניצולי שואה ע"י הסיוע המשפטי במשרד המשפטים}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
  
== חשוב לדעת ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*'''נכה הנמצא בבית אבות במימון המדינה יקבל 25% מהתגמול. 75% מתגמול יועבר לרשות המממנת את שהותו.'''
 
*'''נכה הנמצא בבית אבות במימון המדינה יקבל 25% מהתגמול. 75% מתגמול יועבר לרשות המממנת את שהותו.'''
 
*נכי המלחמה בנאצים  שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל [[תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים]].
 
*נכי המלחמה בנאצים  שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל [[תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים]].
שורה 112: שורה 109:
 
* נכה המלחמה בנאצים הזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשוי להיות זכאי גם ל [[הנחה בחשבון חשמל לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה | הנחה בחשבון  החשמל]].
 
* נכה המלחמה בנאצים הזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשוי להיות זכאי גם ל [[הנחה בחשבון חשמל לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה | הנחה בחשבון  החשמל]].
  
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
+
<noinclude>{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רשימה=}}</noinclude>
  
== ארגוני סיוע ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [[ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים]]
 
* [[ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים]]
  
==גורמי ממשל==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
  
== חקיקה ונהלים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [[חוק נכי המלחמה בנאצים]]
 
* [[חוק נכי המלחמה בנאצים]]
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
  
==מקורות ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]],בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]],בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
==Metadata==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]

גרסה מ־15:35, 16 באוגוסט 2019

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה | חשוב = התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות | פיצוי= נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה, בעלי אחוזי נכות של 50% זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח |פיצוי 2=נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך |חשוב2= | חשוב3= נכי המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים | ממשל= לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה }} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1=טופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה | 2= טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה }} {{Expansion depth limit exceeded| נכי המלחמה בנאצים | זכויות ניצולי שואה | תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים | תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים }} {{Expansion depth limit exceeded}} תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.

Expansion depth limit exceeded

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי מוגדל לפי הכנסה. אם הכנסותיו של נכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול מוגדל לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. ( התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול מוגדל לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול מוגדל לפי הכנסה
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
תקרת ההכנסה החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) 9,645.09 ש"ח

{{Expansion depth limit exceeded| 1=

 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ש"ח לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} - 5000}} ש"ח ( (לפי החישוב: 5000 - {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח)}}
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*50}} ש"ח (לפי החישוב: 50 X{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח).

Expansion depth limit exceeded

 • נכי המלחמה בנאצים 'בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש אוגוסט 2019 לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:

{{Expansion depth limit exceeded|1= תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} }} ש"ח בתוספת 5% מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים.

 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך{{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח ובסה"כ {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח (לפי החישוב: 65 × {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח).
 • 5% מהתגמול הרגיל הינם {{Expansion depth limit exceeded| 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} (לפי החישוב: 5% מתוך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*65}}).
 • תקרה ההשלמה לתגמול הנה {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח = {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} }} + {{Expansion depth limit exceeded| 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}}

ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על 5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65 - 5000}} ש"ח (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

 • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו :03-5682691, 03-5682665
 • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
  • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
  • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
  • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
  • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
  • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded