(←‏נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:: שינויים בגובה הצקבה -דצמבר 2019)
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 41: שורה 41:
 
!  !! 50 אחוזי נכות ומעלה  
 
!  !! 50 אחוזי נכות ומעלה  
 
|-
 
|-
| '''תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.012.2019'''|| '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח'''
+
| '''תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.12.2019'''|| '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} ש"ח'''
 
|-  
 
|-  
 
| תקרת הכנסה החל מיום 01.08.2019 ועד ליום 30.11.2019 || 9,727.73 ש"ח
 
| תקרת הכנסה החל מיום 01.08.2019 ועד ליום 30.11.2019 || 9,727.73 ש"ח
שורה 56: שורה 56:
  
 
===נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר''' ===
 
===נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר''' ===
* נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר'' זכאים  החל מחודש אוגוסט  2019  לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:
+
* נכי המלחמה בנאצים '''בעלי 60 אחוז נכות ויותר'' זכאים  החל מחודש דצמבר 2019  לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:
 
** '''60-69 אחוזי נכות''':  תקרת התגמול הנה '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}"'  ש"ח בתוספת של 5%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.(התגמול הרגיל הינו הסכום שמתקבל מהכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה ב {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}} ש"ח).
 
** '''60-69 אחוזי נכות''':  תקרת התגמול הנה '''{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}"'  ש"ח בתוספת של 5%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.(התגמול הרגיל הינו הסכום שמתקבל מהכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה ב {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}} ש"ח).
 
** '''70-79 אחוזי נכות''':  תקרת התגמול הנה ''' {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת של 10%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
 
** '''70-79 אחוזי נכות''':  תקרת התגמול הנה ''' {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת של 10%''' [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]], בהתאם לדרגת הנכות.
שורה 83: שורה 83:
 
* תקרה ההשלמה לתגמול הנה '''{{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}} ש"ח''' = {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} }} + {{חשב ועצב| 0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}
 
* תקרה ההשלמה לתגמול הנה '''{{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}} ש"ח''' = {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} }} + {{חשב ועצב| 0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}
 
ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על  5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה  '''בסכום של {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65 - 5000}} ש"ח''' (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}
 
ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על  5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה  '''בסכום של {{חשב ועצב|{{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65 - 5000}} ש"ח''' (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{חשב ועצב| {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}} +  0.05*{{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}*65}}  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}
<!--
 
{{דוגמה|1= '''תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של  65%, תעמוד על {{נתון:תגמול לפי הכנסה לניצולי שואה 50% נכות ומעלה}}  ש"ח בתוספת 5% [[תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים |מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים]].
 
*התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות ב {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים }}  ובסה"כ  '''{{חשב ועצב| {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}}*65}} ש"ח''' (לפי החישוב: 65 X{{כ}} {{נתון:שווי אחוז נכות של נכה המלחמה בנאצים}} ש"ח)
 
* 5% מהתגמול הרגיל הנם '''156.78''' =3,135.6X5%
 
* תקרה ההשלמה לתגמול הנה '''9,884.51 ש"ח'''=  9,727.73+ 156.78
 
נכה המלחמה שהכנסתו החודשית הנה 5,000 ש"ח יהיה זכאי, לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסך 4,884.51  ש"ח  (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 9,884.51  ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח.)}}-->
 
  
 
===תקרת גובה ההשלמה בעבר===
 
===תקרת גובה ההשלמה בעבר===
 +
* באוגוסט 2019 הוגדלו שיעור התגמולים. למידע נוסף ראו : [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אוגוסט 2019]].
 
*  באפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
*  באפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:[[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - אפריל 2019]].
 
* בחודש יוני 2018  הוגדלו שיעורי התגמולים, החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].
 
* בחודש יוני 2018  הוגדלו שיעורי התגמולים, החל מיום 01.06.2018. למידע נוסף ראו:  [[שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי שואה - יוני 2018]].

גרסה מ־19:42, 2 בינואר 2020

הקדמה:

תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה
התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות
נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה, בעלי אחוזי נכות של 50% זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של 10447.27 ש"ח
נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.

מי זכאי?

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי מוגדל לפי הכנסה. אם הכנסותיו של נכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול מוגדל לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול מוגדל לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול מוגדל לפי הכנסה
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

גובה התגמול

נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:

50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.12.2019 10447.27 ש"ח
תקרת הכנסה החל מיום 01.08.2019 ועד ליום 30.11.2019 9,727.73 ש"ח
תקרת ההכנסה החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) 9,645.09 ש"ח
דוגמה
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ש"ח לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 10447.27 ש"ח בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של נכה המלחמה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,447.27 ש"ח ( (לפי החישוב: 5000 - 10447.27 ש"ח)
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך 2,590.41 ש"ח (לפי החישוב: 50 X‏ 51.8081 ש"ח).
 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר

  דוגמה
  תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 10,447.27 ש"ח בתוספת 5% מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים.
  • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך51.8081 ש"ח ובסה"כ 3,367.53 ש"ח (לפי החישוב: 65 × ‏ 51.8081 ש"ח).
  • 5% מהתגמול הרגיל הינם 168.38 (לפי החישוב: 5% מתוך 3,367.53).
  • תקרה ההשלמה לתגמול הנה 10,615.65 ש"ח = 10,447.27 + 168.38
  ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על 5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,615.65 ש"ח (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 10,615.65 ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).

  תקרת גובה ההשלמה בעבר

  תהליך מימוש הזכות

  • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
  טיפ
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  מקורות