הקדמה:

משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם
ניתן לקבל תג חניה עבור שני כלי רכב אם שניהם משמשים להסעת הנכה
על אחד הרכבים ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת (בסך 27 ש"ח בלבד)
למידע נוסף ראו באתר משרד התחבורה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

 • על-פי החוק, השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן - ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמה, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א ובאר שבע נמסר כי הזכאות תקפה בערים אלו).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • החל מינואר 2009 מונפק תג חניה חדש במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • עם כניסתו לתוקף של התג החדש בוטלו התגים הישנים והשימוש בהם נאסר.
 • תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות - ארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על-ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

סוגי תגים

 • סוגי התגים המונפקים לזכאים:
  • תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים- לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
  • תג עם סמל משולש ירוק- לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.
  • שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית - לנכי צה"ל.
 • חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.
 • על-פי תיקון מס' 85 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), רכב הנושא תג עם סמל כסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי?

 • לתג חניה לנכה זכאי מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • אדם שנקבעו לו לפחות 60% נכות רפואית ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
  • אדם המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
  • בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה של משרד הרווחה
  • הורים לילד נכה העומד בתנאי אחד הסעיפים הקודמים
 • לפרטים נוספים על הקריטריונים הרפואיים לזכאות לתג נכה, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת התג יש להכין את כל המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי
  2. צילום ת"ז + הספח
  3. צילום רשיונות רכב
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים יצרפו אישור ממשרד הבריאות שהם זקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות או שדרגת נכותם מגיעה ל-60% לפחות ותנועתם ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותם. אם לא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להגיש מסמכים רפואיים עדכניים (שאינם דיסקים וצילומי רנטגן), המתייחסים לקשיים ביכולת התנועה.
 • בעלי נכות רפואית מ- 60% ומעלה יצרפו העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • מקבלי גמלת ילד נכה, גמלת ניידות או קצבת נכות כללית, יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מטופלי המודיאליזה כרונית יצרפו אישור ממכון דיאליזה.
 • מטופלים בטיפול כימותרפי פעיל יצרפו אישור מרופא המפרט את תכנית הטיפול והמועד המשוער לסיומו. האישור יינתן רק עד לקבלת פרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי ולפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים.
 • במקרים הבאים נדרשים אישורים מהגופים הרלוונטיים:
  • נכי צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי)
  • עיוורים - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי)
  • נפגעי פעולות איבה - אישור מהמוסד לביטוח הלאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהם נכים ושתנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם
 • במקרה שמבקש תג החניה אינו בעל הרכב יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • במקרה שהרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל: ת"ז + ספח של הנכה ושל בעל הרכב על מנת להוכיח קרבה משפחתית
  • במקרה שהרכב רשום על שם אפוטרופוס: צו למינוי אפוטרופוס בחותמת בית משפט
  • במקרה שהרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים: תצהירים חתומים מעו"ד שהרכב משמש את מבקש התג
  • במקרה שהרכב רשום של שם מעסיק: אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידו והרכב מועמד לרשות הנכה
  • במקרה שהרכב רשום על שם חברת ליסינג: הסכם חכירה עם הנכה. כאשר הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה יש לצרף גם אישור ממקום העבודה, כאמור בסעיף הקודם. הסכם החכירה צריך לכלול את לוגו החברה, חותמת החברה, מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות)
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר אל:
משרד התחבורה
היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה
ת"ד 72 חולון מיקוד 58100
פקס 03-5027686
 • אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.
 • משך הטיפול בבקשה לתג חנייה לנכה אורך עד 90 ימים מיום מהגעת הבקשה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות.
 • מומלץ להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה לאחר 3 שבועות מהגשתה באמצעות המענה האנושי במרכז המידע הארצי, הניתן בשפות עברית, ערבית ורוסית.
  • מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר מכל הרשתות: 5678*
  • המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב
  • בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00 בצהרים

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב מקבלים פטור מתשלום אגרת רישוי (תשלום מופחת בגובה 27 ש"ח בלבד).
 • הבקשה לפטור מוגשת בטופס הבקשה לתג החניה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • היום הקובע לצורך ביצוע ההחזר, יהיה היום שבו אושרה הנכות, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי (אותו ניתן להוריד מכאן) בצירוף צילום המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק. הורה שהוא אפוטרופוס לנכה מעל גיל 18, יצרף את צו המינוי בחותמת בית משפט.
 • ניתן להגיש את הבקשה בהגעה למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח את הבקשה בדואר.
 • ישנה גם אפשרות למלא ולשלוח טופס מקוון (פועל רק עם דפדפנים מסוג Internet Explorer ו- FIREFOX).
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל- 6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

ערעור

 • במקרה שבקשת זכאות לתג נדחתה, ניתן לערער לאחר 90 יום ממועד הדחייה.
 • ניתן לערער בשנית על דחיית בקשה, רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה, אין צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • נכה המבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.
 • אם אין לנכה חניה פרטית, יש לבדוק האם הרשות המקומית מאפשרת סימון אזור חניה מיוחד. אפשרות הסימון ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר אינה תקפה לאוטיסטים וכד').

תג חניה בינלאומי

 • החל מיום 02.07.2006 משרד התחבורה אינו מנפיק יותר תג חניה בינלאומי לנכים.
 • לפרטים נוספים וחלופות אפשריות, ראו באתר "נגישות ישראל".

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים