שורה 24: שורה 24:
  
 
==תום לב של האדם עם החובות==
 
==תום לב של האדם עם החובות==
*האדם עם החובות, נדרש לפעול בתום לב לאורך ההליך כולו  גם אם הגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון וגם אם
+
*האדם עם החובות, נדרש לפעול בתום לב לאורך כל ההליך וכן בתקופה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים.
* תום הלב של החייב נבחן בשני שלבים: שלב יצירת החובות, והתנהלות החייב במהלך הליך פשיטת הרגל.
+
*הפעולות והמעשים הבאים, עשויים להיחשב כחסרי תום לב:  
* שלב יצירת החובות - בית המשפט יבחן האם חובות החייב (או מרביתם) נוצרו ללא כוונה רעה.  
+
**שימוש לרעה בהליכים בעצם הגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים.
{{דוגמה| דוגמאות ל'''חוסר תום לב''' בשלב יצירת החובות:
+
**החובות נוצרו תוך כדי ביצוע עבירות או ביצוע פעולות הונאה ותרמית.
* במהלך יצירת החובות בוצעו עבירות על החוק.
+
**הימנעות, באופן שיטתי, מלשלם כספים שנפסקו במסגרת פסקי דין.  
* החייב נמנע הימנעות שיטתית מביצוע פסקי דין.
+
**התחייבות או ביצוע עסקה משמעותית, בזמן שהאדם ידע או שהיה עליו לדעת) שהוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות.
* החוב של החייב נצבר תוך ביצוע פעולות הונאה ותרמית.
+
**אי שיתוף פעולה עם הנאמן או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  
* החייב נתן המחאות לספקים תוך ידיעה שההמחאות לא יכובדו בגלל מצבו הכלכלי.
 
 
}}
 
}}
 
* התנהלות בהליך פשיטת הרגל - בית המשפט יבחן את התנהלות החייב לאורך ההליך.
 
* התנהלות בהליך פשיטת הרגל - בית המשפט יבחן את התנהלות החייב לאורך ההליך.

גרסה מ־12:11, 28 ביולי 2019

הקדמה:

במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נדרש מהאדם עם החובות והנושים לפעול ולהתנהל בתום לב
תום לב הוא עקרון משפטי ולפיו, בין היתר, יש לפעול בהגינות, ביושרה וללא כוונה לפגוע בצד בהליך או בהליך עצמו
התנהלות חסרת תום לב עלולה, בין השאר, להביא לביטול ההליכים, הארכתם ולחיוב בהוצאות (סכומי כסף)
במקרים מסוימים, התנהלות חסרת תום לב עלולה להוות עבירה פלילית שבצידה עונש מאסר

במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נדרש מהצדדים להליך (בעיקר האדם עם החובות והנושים), לפעול ולהתנהל בתום לב.

 • תום לב הוא עיקרון ומצב משפטי שקובע שעל הצדדים לפעול ולהתנהל בצורה הוגנת, ישרה ומבלי כוונה לפגוע בצד להליך או בהליך עצמו.
 • התנהלות או פעולה שנעשות בחוסר תום לב, עלולות, בין היתר, לגרום לביטול ההליכים, להארכתם ולחיוב בהוצאות (סכומי כסף).
 • במקרים מסוימים, התנהלות חסרת תום לב עשויה להוות עבירה פלילית כאשר בצידה עונש מאסר.

תום לב של האדם עם החובות

 • האדם עם החובות, נדרש לפעול בתום לב לאורך כל ההליך וכן בתקופה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים.
 • הפעולות והמעשים הבאים, עשויים להיחשב כחסרי תום לב:
  • שימוש לרעה בהליכים בעצם הגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים.
  • החובות נוצרו תוך כדי ביצוע עבירות או ביצוע פעולות הונאה ותרמית.
  • הימנעות, באופן שיטתי, מלשלם כספים שנפסקו במסגרת פסקי דין.
  • התחייבות או ביצוע עסקה משמעותית, בזמן שהאדם ידע או שהיה עליו לדעת) שהוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות.
  • אי שיתוף פעולה עם הנאמן או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

}}

 • התנהלות בהליך פשיטת הרגל - בית המשפט יבחן את התנהלות החייב לאורך ההליך.
דוגמה
דוגמאות להתנהלות בתום לב במהלך ההליך:
 • שקיפות מצד החייב וגילוי כל מידע על רכוש שבבעלותו.
 • שיתוף פעולה של החייב, סיוע לניהול מהיר של ההליך ומימוש הנכסים.
 • התייצבות לחקירה ומסירת מידע.
 • מיצוי כושר השתכרות - על החייב להתפרנס כמיטב יכולתו ובהתאם לכישוריו המקצועיים על מנת להגדיל את הכנסותיו.
 • עמידה במסגרת הוצאות סבירה - חייב בפשיטת רגל מצופה לחיות בצורה צנועה, שאינה בזבזנית או ראוונתנית.
 • קיום חובות החייב במהלך ההליך - על החייב מוטלות מספר חובות, בעיקרן עמידה בתשלומים חודשיים והגשת דו"חות.
  אי קיום החובות עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

חשוב לדעת

 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

הרחבות ופרסומים


תודות