הקדמה:

חייל מילואים הזכאי לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ונושא אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי, זכאי לתוספת של עד 10% לסכום המשכנתא
שיעור התוספת המירבי בגין שירות מילואים בנוסף לשירות חובה או שירות לאומי-אזרחי הוא 46%
למידע נוסף ראו באתר "מילואים" של צה"ל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חייל מילואים חסר דירה שאושרה זכאותו למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, עשוי להיות זכאי לתוספת של עד 10% לגובה המשכנתא הניתנת בבנקים למשכנתאות.

  • התוספת הניתנת היא של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים.
  • ההטבה מצטרפת לתוספת שאותה מקבלים עבור חודשי שירות חובה או שירות לאומי-אזרחי, כאשר שיעור שתי ההטבות יחד לא יעלה על 46% תוספת.
  • אם שני בני זוג עומדים בקריטריונים וזכאים להטבה, שיעור התוספת לזוג לא יעלה על 65%.

מי זכאי?

  • חייל מילואים העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא חסר דירה הזכאי למשכנתא.
  2. הוא בעל אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי - ביצע לפחות 10 ימי שמ"פ בכל שנה, במהלך שש שנים (לא בהכרח רצופות).

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים